Бібліотека НАКККіМ

-A A +A
Бібліотека заснована в 1972р. як бібліотека Інституту підвищення кваліфікації працівників культури УРСР. Основними завданнями було створення книжкового фонду для забезпечення навчального процесу слухачів курсів. З 1999р. зі створенням Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв бібліотека стала джерелом інформаційного забезпечення студентів денної та заочної форм навчання, науково-педагогічних працівників, аспірантів, слухачів Інституту післядипломної освіти, співробітників Академії, студентів інших навчальних закладів, науковців та викладачів інших навчальних закладів та установ.
В квітні 2014 р. Бібліотека отримала статус «наукової».
Сучасний стан розвитку бібліотеки характеризується змінами основних пріоритетів її діяльності. До традиційних книжкових зібрань додаються функції інформаційних центрів. Бібліотека прагне поєднати традиційні бібліотечні фонди і сучасні електронні ресурси з метою інформаційного забезпечення потреб студентів і професорсько-викладацького складу Академії.
Розвиток Наукової бібліотеки академії передбачає створення залу інформаційно-пошукових систем, що стане осередком для навчальної і наукової роботи не лише студентів і викладачів Академії, а й молодих науковців-аспірантів. магістрів, слухачів інституту післядипломної освіти з різних областей України.
З вересня 2014 р. працює читальний зал Наукової літератури.
На наступні роки (2014 – 2020 рр.) ставиться завдання повної інформатизації бібліотечних процесів, що надасть можливість студентам і викладачам використовувати повнотекстові електронні навчальні посібники, а через Інтернет мати доступ до ресурсів інших бібліотек, наукових публікацій, баз даних.
Підручники, навчальні посібники, монографії, довідники, періодичні видання залишаються основним джерелом самостійної роботи студентів, тому цілеспрямовано комплектується книжковий фонд новітньою літературою, яка забезпечує інформаційні потреби усіх читачів. Наукова бібліотека має якісно сформовані колекції літератури з історії, філософії, педагогіки, психології, соціології, а особливо цінні фонди літератури з теорії культури, мистецтвознавства, музикознавства, театру, кіно, телебачення, видів і жанрів мистецтв. Нині книжковий фонд складає понад 70 тис. одиниць.
Бібліотека має видання вчених, діячів мистецтва і культури з автографами і дарчими посвятами, що сьогодні є раритетами; значний фонд нотних видань, музичних творів на електронних носіях; колекції видань з образотворчого мистецтва, архітектури, ландшафтного дизайну.
До послуг читачів – наукові праці викладачів, дисертації і автореферати дисертацій, дипломні, магістерські роботи студентів в читальних залах бібліотеки.
Наукова бібліотека НАКККіМ – одна з наймолодших серед бібліотек мистецьких ВНЗ України. Її діяльність як бібліотеки ВНЗ датується часом заснування академії (в 1999 р.), але якісні фонди, професіоналізм працівників, креативність, дозволяють вирішувати актуальні завдання навчально-виховного процесу і наукової діяльності Академії.
 
Структура бібліотеки 
 
Директор – Ястремська Людмила Юріївна
 1. Відділ обслуговування і зберігання фондів:
Завідувач відділу – Скабодіна Алла Валентинівна 
 • абонемент – 1
 • читальні зали – 3
 1. Відділ комплектування та наукової обробки документів 
Завідувач відділу – Кочигіна Наталія Василівна
 1. Інформаційно-бібліографічний відділ:
Завідувач відділу – Дюжник Олена Вікторівна
 • Бібліотечний Інтернет Центр
 
Відділи бібліотеки:
 • формують фонди бібліотеки літературою, необхідною в навчальному процесі і науковій діяльності;
 • здійснюють диференційоване бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів: студентів, науково-педагогічних працівників, слухачів Інституту підвищення кваліфікації та співробітників академії;
 • організовують запис, облік і перереєстрацію читачів, забезпечують комфортні умови роботи;
 • ведуть каталоги і картотеки на бібліотечні фонди;
 • організовують тематичні та інформаційні виставки і перегляди літератури, «Дні інформації», «Дні спеціаліста», «Дні кафедр»;
 • впроваджують автоматизовану бібліотечно-інформаційну систему «УФД/Бібліотека».
 
Основні послуги
Користувачі бібліотеки отримують:
 • інформацію про наявність у бібліотеці необхідного документу;
 • будь-який документ з фонду бібліотеки для користування в читальних залах та на абонементі;
 • інформацію з електронних ресурсів бібліотеки;
 • інформацією з мережі Інтернет  для оволодіння навчальними планами та програмами і підвищення професійного рівня;
 • допомогу фахівців бібліотеки в пошуку джерел інформації
 
До послуг користувачів бібліотеки НАКККіМ:
 • понад 70000 документів з різних галузей знань (у відповідністю із спеціалізацією кожного інститутуту) українською, російською та іншими  мовами з питань культурології, соціально-культурних комунікацій і менеджменту, державного управління та інформації,  образотворчого та виконавського мистецтв, соціології,  дизайну і ландшафтного мистецтва, філософії, етики, естетики,  історії;
 • щорічна передплата – понад 100 назв  журналів, газет, вісників вищих навчальних закладів та установ, збірників наукових праць, інформаційних бюлетенів українською, російською, англійською та іншими мовами;
 • карткові  каталоги і картотеки;
 • три  читальні зали на 80 місць;
 • відділ абонементу;
 • постійно діючі виставки нових надходжень та власних видань Академії;
 • книжкові виставки документів та матеріалів на допомогу науковій роботі та навчально-виховному процесу, до визначних дат в суспільному та культурному житті країни.
 
Новітні технології, і зокрема Інтернет, стали додатковим і необхідним ресурсом, який значно розширює інформаційну спроможність бібліотеки, підвищує якість обслуговування.Користувачі бібліотеки мають  можливість знайомитись з електронними каталогами інших бібліотек.Бібліотека має фонд власних видань НАКККіМ, фонд авторефератів дисертацій та дисертацій, фонд випускних робіт студентів Академії.Бібліотека зберігає унікальні вітчизняні та зарубіжні видання з історії і теорії мистецтв, мистецтвознавства, музичних дисциплін, хореографії, театру, ландшафтного дизайну, довідкові видання, енциклопедії з багатьох галузей знань різних років видань.
 
Основні показники роботи бібліотеки
 
 

 

2011

2012

2013

Фонд

60000

64800

68200

Кількість читачів

3010

3008

3239

Кількість і склад користувачів бібліотеки НАКККіМ
Загальна кількість користувачів на 2013 р.
 
 

Всього читачів:

Студенти

Професорсько-викладацький склад

Здобувачі, аспіранти

Працівники академії

Інші

3239

2474

418

53

215

79

Передплачуванні періодичні видання
 
 1. British Journal of Management
 2. Harvard Design Magazine
 3. Murator (Муратор)
 4. Актуальні проблеми економіки
 5. Антиквар
 6. Антиквариат: предметы искусства и коллекционеров
 7. Арт-Юкрейн (ART-UKRAINE)
 8. Архидея
 9. Балет (2)
 10. Безпека життєдіяльності
 11. Березіль
 12. Библиотека
 13. Бібліотечна планета
 14. Бібліотечний вісник
 15. Бібліотечний форум в Україні
 16. Бюджетная бухгалтерия
 17. Вестник Московского государственного университета культуры и искусств
 18. Вища освіта України
 19. Вища освіта України: нормативно-правове регулювання
 20. Вища школа
 21. Відомості Верховної Ради України
 22. Вісник Книжкової палати
 23. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України
 24. Вогруг света
 25. Все про бухгалтерський облік
 26. Державний вісник України
 27. Джаз
 28. Дзеркало тижня
 29. Диалог искусств
 30. Дім, Сад, Город
 31. Дніпро
 32. Довідник секретаря та офіс-менеджера
 33. Дом и интерьер
 34. Дом и сад
 35. Економіка України
 36. Журнал для изучающих английский язик
 37. Звукорежиссер
 38. Идеи вашего дома
 39. Интерьер+Дизайн
 40. Інформатика
 41. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України
 42. Казна України
 43. Караван историй. Украина
 44. Квіти України
 45. Кіно-театр
 46. Клуб
 47. Культура і життя
 48. Ландшафтный дизайн
 49. Линия – журнал «Балет» в газетном формате
 50. Літопис авторефератів дисертацій
 51. Літопис журнальних статей
 52. Маркетинг в Україні
 53. Маркетинг и реклама
 54. Медицина невідкладних станів
 55. Менеджер по персоналу
 56. Мистецтво та освіта
 57. Міжнародний туризм
 58. Мой прекрасный сад (Украина)
 59. Молодь України
 60. Музейний простір
 61. Музика
 62. Музыкальная академия
 63. Народна творчість і етнографія
 64. Научние и технические библиотеки
 65. Новости медецины и фармации
 66. Образотворче мистецтво
 67. Обсерватория культуры
 68. Освіта
 69. Освіта України
 70. Освіта України. Спецвипуск газети
 71. Офіційний вісник України
 72. Охорона праці та пожежна безпека
 73. Пам’ятки України: історія та культура
 74. Педагогіка і психологія. Вісник Академії педагогічних наук України
 75. Післядипломна освіта в Україні
 76. Праздник
 77. Праця і зарплата
 78. Салон
 79. Социология: теория, методы, маркетинг
 80. Статистичний щорічник України
 81. Сценарий и репертуар
 82. Танці для всіх
 83. Творчество народов мира
 84. Українознавство
 85. Українська культура
 86. Українська музична газета
 87. Український театр
 88. Український туризм
 89. Уроки вокалу
 90. Урядовий кур’єр
 91. Факты и коментарии
 92. Фестивали. Карнавали. Праздники
 93. Філософська думка
 94. Хроніка ’ 2000
 95. Цветники
 96. Цветоводство
 97. Цветочный клуб
 98. Цветы и газоны
 99. Шоу-мастер
Наукові видання НАКККіМ
 
 1. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури
 2. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія
 3. Вісник НАКККіМ
 4. Економіка і менеджмент культури
 5. Культура і сучасність
 6. Мистецтвознавчі записки
 7. Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство.