В вересні 2014 року в Науковій бібліотеці почав працювати читальний зал наукової літератури.

-A A +A
Наявність читального залу наукової літератури – одна з вимог до структури бібліотеки вищого навчального закладу IV рівня акредитації, який має потужний професорсько-викладацький склад, науковий відділ, займається науковою діяльності, має аспірантуру, докторантуру, інститути, виготовляє власні підручники, навчальні посібники, видає низку фахових видань.
Мета організації спеціалізованого читального залу: оперативне, повне і якісне інформаційно-бібліотечне користувачів: викладачів, науковців, аспірантів, дипломників на основі використання фондів і інформаційних ресурсів бібліотеки.
 
Склад фонду залу наукової літератури:
 1. Власні видання НАКККіМ (1972 – 2014);
 2. Дисертації, захищенні в НАКККіМ; автореферати дисертацій; монографії.
 3. Довідкові видання: енциклопедії, словники.
 4. Наукові журнали, вісники, альманахи, праці наукових установ, інститутів, ВНЗ України, інших держав українською, російською, іншими мовами.
 5. Книжковий фонд: видання загально-наукового змісту; з історії і організації науки, методики наукових досліджень; наукові видання з усіх галузей знань, актуальних для діяльності академії. Фонд наукових видань мистецтвознавчої тематики, з образотворчого мистецтва, історії мистецтва, енциклопедії, монографії іноземними мовами.
 
Інформаційне забезпечення:
 1. Електронний каталог;
 2. Систематичний каталог дисертацій захищених в НАКККіМ;
 3. Систематичний каталог авторефератів дисертацій;
 4. Картотека публікацій науковців НАКККіМ;
 5. Картотека видань НАКККіМ.
 
Організація роботи читального залу наукової літератури:
 1. Відбір і комплектування підрозділу відповідними документами;
 2. Обслуговування літературою професорсько-викладацького складу, аспірантів, здобувачів, дипломників;
 
Права користувачів:
Користувачі: професорсько-викладацький склад, аспіранти. здобувачі, студенти останніх курсів мають право одержувати всі наявні документи для роботи в читальному залі, користуватись інформаційно-бібліографічним апаратом і технікою читального залу; проводити індивідуальні заняття і інші заходи, розраховані на категорію користувачів залу наукової літератури.
 
Наукова бібліотека ініціювала роботу щодо реєстрації наукових видань академії в провідних наукометричних базах світу, зокрема у Web of Science, Scopus, Ukrich’s Periodicals Directoty.
 
Зусилля наукової бібліотеки:
 • створено сайт наукових видань НАКККіМ на технологічній основі Open Journal Systems та забезпечення його функціонування.
Адреса сайту: http://academy-journals.in.ua/
 • підготовлено електронні версії наукових версії наукових журналів;
«Вісник НАКККіМ»
«Культура і сучасність»
«Мистецтвознавчі записки»
 • вивчено критерії включення наукових видань НАКККіМ до МБД
 • подано заявки до індексації електронних версій зазначених вище наукових видань у світових базах даних:

Research Bible (Японія) (індексуються);

International Impact Factor Services (індексуються);

Open Academic Journals Index (індексуються);

InnoSpace (індексуються);

Sjournals index (індексуються);

Journals Impact Factor (індексуються);

Citefactor (індексуються);

InfoBase Index (індексуються);

Advanced Scienced Index (Німеччина) (на стадії оцінювання);

EBSCO (на стадії оцінювання);

Web of Science (на стадії оцінювання);

Scopus (на стадії оцінювання);

 • забезпечено реферування журналів у таких бібліотеках та репозитаріях світу:
Polish Scholarly Bibliography (Польща);
BASE – Bielefeld Academic Search Engine (Німеччина);