Запрошуємо на курси з арт-терапії

-A A +A
Запрошуємо на курси з арт-терапії

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ КУЛЬТУРОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ЗАПРОШУЄ НА РІЧНІ КУРСИ З АРТ-ТЕРАПІЇ 

студентів та викладачів гуманітарних факультетів, а також усіх бажаючих.
перший семестр - з  15 лютого по 15 червня 2015 року,  
другий семестр -  з  15 вересня по 15 січня 2016 р.  
В кінці першого та другого семестрів буде проведений іспит з «Теорії та практики арт-терапії». 
Розклад: неділя з 10.00 по 15.00 в приміщенні НАКККіМ за адресою 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 15, аудиторія 1 (або он лайн за бажанням слухачів). 
Сертифікат арт-терапевта при наявності вищої гуманітарної освіти надає право викладати арт-терапію у ВНЗ І–ІV рівня акредитації. 
Оплата за один семестр навчання   1 (одна) тисяча гривень з кожної особи (оплата проводиться через банк). 
Лекційні заняття проводять провідні науковці України: 
доктор мистецтвознавства, професор, зав. кафедри теорії, історії культури та музикознавства НАКККіМ Шульгіна Валерія Дмитрівна., 
доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії та історії музики Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова Побережна Галина Іонівна; 
семінари   доцент НАКККіМ Ліфінцева Галина Олексіївна. 
 
Контактний телефон: 067 888 27 37 Ліфінцева Галина Олексіївна.