Навчальний відділ

-A A +A
Навчальний відділ – підрозділ Академії, за допомогою якого ректор здійснює планування, організацію та управління навчальним процесом.
 
Завідувач навчальним відділом – Уржунцева Світлана Павлівна.
 
Основні напрями роботи:
 • Контроль за виконанням деканатами і кафедрами директивних вказівок Міністерства культури і туризму, Міністерства освіти і науки України, наказів, рішень Ради та ректорату Академії по організації навчального процесу;
 • Планування та контроль за проведеннм навчальних занять;
 • Планування та контроль за виконнанням навчального навантаження професорсько-викладацького складу, за веденням документації кафедр та деканатів;
 • Координація аудиторного фонду;
 • Складання статистичних та іншитх звітів про успішність і рух контингенту студентів;
 • Забезпечення деканатів і кафедр формами навчальної документації,
 • Контроль за проведенням навчальної та виробничої практики студентів.
 
Структура навчального відділу:
 
Дві лабораторії:
 • Лабораторія організації навчального процесу.
 • Навчальна лабораторія профорієнтаційної та професійної підготовки навчального відділу.
 •  
Лабораторія організації навчального процесу:
 • Складає перелік занять денної та заочної форми навчання згідно з робочими планами.
 • Готує перелік заліків та екзаменів, що виносяться на заліково-екзаменаційну сесію.
 • Складає розклад курсових заліків і екзаменів та державних іспитів.
 • Контролює хід навчального процесу та виконання розкладу занять.

Навчальна лабораторія профорієнтаційної та професійної підготовки навчального відділу

 • Організує та направляє роботу навчального відділу.
 • Вдосконалює організацію навчального процесу з метою підвищення його ефективності на підставі досягнень вищої школи та досвіду інших Вузів.
 • Проводить роботу по вдосконаленню робочих планів.
 • Готує проекти наказів і розпоряджень з питань вдосконалення навчального процесу.
 • Розробляє перелік і форми навчально-методичної документації, контролює своєчасне забезпечення ними деканатів і кафедр.
 • Систематично аналізує навчальне навантаження викладацького складу, контролює його виконання.
 • Організує контроль за проведенням занять, за оформленням деканатської та кафедральної документації.
 • Складає графік навчального процесу по денній та заочній формі навчання.