Олексій Іванович Путро – вчений, історик, педагог

-A A +A
Олексій Іванович Путро – вчений, історик, педагог
 1. Актуальні проблеми державотворення : навч.-метод. комплекс для студ. ДАКККіМ / уклад. О. І. Путро, Н. В. Боса. – К. : ДАКККіМ, 2009. – 31 с. 
 2. Гончарук П. С. Вчений. Педагог. Людина. Світлій пам’яті доктора історичних наук, професора, проректора з наукової роботи НАКККіМ, Заслуженого працівника освіти України Путро Олексія Івановича (2.07.1940 – 8.12.2011) / П. С. Гончарук // Культура і сучасність. – 2011. – № 2. – С. 270–271.
 3. Історія України : навч.-метод. комплекс для студ. Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв / уклад. О. І. Путро, П. С. Гончарук. – К. : ДАКККіМ, 2007. – 63 с. 
 4. Історія української культури : навч.-метод. комплекс для студ. усіх спец. НАКККіМ / уклад. А. В. Святненко; під ред. проф. О. І. Путро ;. – К. : НАКККіМ, 2011. – 96 с. 
 5. Путро А. И. Левобережная Украина в составе Российского государства во второй половине XVIII века / А. И. Путро. – К. : Вища школа, 1988. – 142 с.
 6. Путро І. Гетьман Кирило Розумовський та його доба (з історії українського державотворення XVIII ст.) : монографія : в 2 ч. Ч. 2 / І. Путро. – К. : ДАКККіМ, 2008. – 288 с.
 7. Путро О. І. Культурно-освітні традиції України ранньомодерної доби / О. І. Путро // Інформаційно-культурний простір: європейський вибір України : зб. мат. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 7–8 грудня 2007 р. – К. : ДАКККіМ, 2008. – Ч. 1. – С. 12–16.
 8. Путро О. І. Гетьман Кирило Розумовський та його доба (з історії українського державотворення XVIII ст.) : : монографія : в 2 ч. Ч. 1. / О. І. Путро. – К. : ДАКККіМ, 2008. – 240 с.
 9. Путро О. І. Економічна модель діяльності українського козацтва ранньомодерної доби / О. І. Путро // Економіка і менеджмент культури. – К., 2008. – №1. – С. 105–112.
 10. Путро О. І. З історії українського козацтва XVI ст. (Роздуми з приводу книги Лепявка С. "Українське козацтво у міжнародних відносинах (1561 – 1591)". – Чернігів, 1999. – 212 с.) / О. І. Путро // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2001. – № 2. – С. 125–130.
 11. Путро О. І. Історія України : хрестоматія. Ч. 1 : З найдавніших часів до кінця XVIII століття / О. І. Путро. –  К. : ДАКККіМ, 2002. – 258 с.
 12. Путро О. І. Історія України : хрестоматія. Ч. 3 : Від 1917 року до сьогодення / О. І. Путро. – К. : ДАКККіМ, 2005. – 324 с.
 13. Путро О. І. Культурно-цивілізаційні виміри української історії (витоки шляху історичного розвитку) / О. І. Путро // Українська культура і мистецтво у сучасному державотворчому процесі : стан, проблеми, перспективи : матеріали до наук.-практ. конф., м. Київ, 14 – 15 грудня 1999 р. – К. : ДАКККіМ, 1999. – С. 34–37.
 14. Путро О. І. Літопис козацької слави / О. І. Путро // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К. : Міленіум, 2005. – № 2. – С. 116–119. – Рец. : Хорунжий Ю. Любов маєш – маєш згоду / Ю. Хорунжий. – К. : КМ Академія, 2003.
 15. Путро О. І. М. В. Гоголь і православ'я / О. І. Путро // Культура і суспільство ХХІ століття: духовні культурологічні соціальні виміри : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 27–28 травня 2010 р. / редкол. : В. Г. Чернець, Ю. П. Богуцький, В. А. Бітаєв та ін. – К. : НАКККіМ, 2010. – С. 10–14.
 16. Путро О. І. Патріарх Никон – "Хрещений батько" Переяславської угоди 1654 року / О. І. Путро // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К. : Міленіум, 2004. – № 1. – С. 98–103.
 17. Путро О. І. Подвижник музейної справи (Трагедія Данила Щербаківського) / О. І. Путро // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 1999. – №2. – С. 89–95. 
 18. Путро О. І. Сторінки політичної історії України XVIII ст. : навч. посіб. / О. І. Путро. – К. : ДАКККіМ, 2005. – 112 с.
 19. Путро О. І. Сторінки політичної історії України і Росії XVIII ст. Митрополит-мученик Арсеній Мацієвич / О. І. Путро // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2002. – № 3. – С. 142–151. – [Продовження. Початок див. Вісник ДАКККіМ. – 2000. – №№ 1, 2 ; 2001. – № 3].
 20. Путро О. І. Сторінки політичної історії України і Росії XVIII ст. Кирило Григорович Розумовський. / О. І. Путро // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2001. – № 3. – С. 105–114. – [Продовження. Початок див. Вісник ДАКККіМ. – 2000. – №№ 1, 2].
 21. Путро О. І. Сторінки політичної історії України і Росії XVIII ст. До 200–річчя смерті гетьмана України Кирила Розумовського. Славний рід Розумів – Розумовських. / О. І. Путро // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2003. – №3. – С. 133–140. 
 22. Путро О. І. Сторінки політичної історії України і Росії XVIII ст. Сходження на престол імператриці Єлизавети Петрівни. Олексій Розумовський. / О. І. Путро // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2001. – № 1. – С. 111–123.
 23. Путро О. І. Сторінки політичної історії України і Росії XVIII ст. Кирило Григорович Розумовський / О. І. Путро // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2000. – № 2. – С. 99–106.
 24. Путро О. І. Студенти-іноземці Київської Духовної Академії і Семінарії (XIX – поч. XX ст.) : монографія / О. І. Путро, А. О. Путро. – К. : НАКККіМ, 2011. – 340 с.
 25. Путро О. І. Студенти-іноземці Київської духовної академії (XIX – початок XX ст.) / О. І. Путро, А. О. Путро // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2010. – №1. – С. 111–117.
 26. Путро О. І. Студенти-іноземці Київської духовної академії : XIX – початок XX ст. / О. І. Путро, А. О. Путро // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2010. – №2. – С. 113–118. – [Продовження. Початок див. Вісник ДАКККіМ. – 2010. – № 1].
 27. Путро О. І. Студенти-іноземці Київської духовної академії : XIX – початок XX ст. / О. І. Путро, А. О. Путро // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2011. – № 1. – С. 140–147. – [Закінчення. Початок див. Вісник ДАКККіМ. – 2010. – № 1, 2, 3].
 28. Путро О. І. Студенти-іноземці Київської духовної академії: XIX – початок XX ст. / О. І. Путро // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К. : Міленіум, 2010. – №4. – С. 127–136. – [Продовження. Початок див. Вісник ДАКККіМ. – 2010. – №№ 1, 2, 3].
 29. Путро О. І. Студенти-іноземці Київської духовної академії: XIX – початок XX ст. / О. І. Путро, А. О. Путро // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К. : Міленіум, 2010. – № 3. – С. 138–145. – [Продовження. Початок див. Вісник ДАКККіМ. – 2010. – №№ 1, 2].
 30. Путро О. І. Україна в період другої світової війни (1939 – 1945) : погляд із сьогодення / О. І. Путро // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 17–18 травня 2005 р. / редкол. : Г. В. Власова, Л. А. Дубровіна, М. С. Слободяник та ін. – К. : ДАКККіМ, 2005. – Ч. 2. – С. 3–12.
 31. Путро О. І. Український педагог і громадсько-політичний діяч першої третини ХХ ст. Володимир Дурдуківський та його "щоденники" (з історії "розстріляного відродження") / О. І. Путро // Україна : від самобутності – до соборності : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченої 90 – річчю від дня заснування НАН України, 22 – 23 травня 2008 р. / редкол. : В. Г. Чернець ( голова ) та ін. – К. : ДАКККіМ, 2008. – С. 10–14.
 32. Путро О. Повернення із забуття: слово про В. Ф. Дурдуківського та його "щоденники" / О. Путро // Хроніка 2000 : український культурологічний альманах. Вип.72 : Україна освітня : історія, персоналії, поступ / гол. ред. Ю. Боряк. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2007. – С. 359–367.
 33. Путро І. О. Історія України : хрестоматія. Ч. 2 : ХІХ – поч. ХХ століття / І. О. Путро/ – К. : ДАКККіМ, 2004. – 194 с.
 34. Хроненко І. В. Суспільно-політичні погляди та наукова спадщина М. І. Гулака: історико-культурологічний аналіз (до 1909-річчя від дня народження М. І. Гулака) : монографія / І. В. Хроненко ; рец. О. І. Путро, П. С. Гончарук. – К. : НАКККіМ, 2012. – 160 с. 
 35. Шульгіна В. Пам'ятки історії культури і музичного мистецтва України XVIII –  першої третини XX століття : монографія / В. Шульгіна, О. Яковлев ; рец. : Копиця М. Д., Путро О. І. – К. : НАКККіМ, 2011. – 256 с.