План роботи вiддiлу

-A A +A

Затверджено

Проректор з наукової роботи

та міжнародних зв’язків

Національної академії керівних кадрів

культури і мистецтв

проф. В.Д.Шинкарук

«___»______________2014 р.

 

План роботи відділу міжнародних звязків Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв на 2014рік

 

 1. Продовжити практику організації і проведення  циклу лекцій з питань міжнародної культурної співпраці та участі України у культурних програмах Ради Європи та ЄС. 

лютий-травень 2014

 1. Опрацювати питання  з Мінкультури щодо залучення Національної Академії керівних кадрів культури і мистецтв до проведення творчих заходів з нагоди 200-літнього ювілею від Дня народження  Т.Г.Шевченка у різних країнах світу (2014 р. – рік Шевченка).

лютий-грудень 2014

 1. Провести цикл навчальних занять для студентів  Академії за результатами міжнародних семінарів Ради Європи в країнах Східного партнерства.

березень-грудень 2014

 1. Провести спільно з Радою Європи семінари за програмою Ради Європи Східного партнерства "Культура"

березень-жовтень 2014

 1. Продовжити  ознайомлення та вивчення  можливості участі студентів Національної Академії керівних кадрів культури і мистецтв в міжнародних програмах, які здійснює Міністерство освіти і  науки  України

березень-травень2014

 1. Сприяти участі професорсько-викладацького складу Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв у заходах  з питань культурно-мистецької освіти, якими опікується Міністерство культури України

квітень-грудень 2014

 1. Взяти участь  у міжнародних Днях культури, які проводить Міністерство культури України, з метою залучення студентів з цих країн для навчання в  Національній Академії керівних кадрів культури і мистецтв

березень -грудень 2014

 1. Продовжити знайомство з досвідом роботи відділів міжнародних зв’язків провідних вузів України 

протягом року

 1. Опрацювати питання з іноземними посольствами в Україні  щодо умов обміну студентами та викладачами культурно-мистецького напряму

протягом року   

 1. Проводити спільно з Міністерством Культури України заходи ( семінари-практикуми, майстер-класи) щодо підвищення фахового рівня творчих працівників аматорських колективів української діаспори 

протягом року

 1. Сприяти залученню до навчання в Академії  представників української діаспори шляхом надання громадським осередкам зарубіжного українства рекламної продукції про  Академію.

квітень-серпень 2014

 1. Опрацювати питання з іноземними посольствами в Україні щодо можливих зустрічей зі студентами Академії працівників посольств з питань культури і освіти

лютий-червень 2014

 1. Вивчити можливості участі у багатогранних програмах:
 • програма обміну студентів ВНЗ;
 • програма стипендій для аспірантів ім.Е.Маскі;
 • програма стажування молодих викладачів;
 • програма обміну науковців; 
 • програма ім.Г.Гамфрі;
 • стипендійна програма «Study Tours to Poland»

протягом року

 1. Сприяти  активній  взаємодії Академії з такими міжнародними організаціями як: Рада Європи, Французький Центр,  Посольство  США в Україні,  Міжнародний фонд «Відродження», Посольство Греції в Україні, Американська Рада з міжнародної  освіти та ін.

 протягом року

 1. Створити  базу даних про закордонні відрядження співробітників та студентів Національної Академії керівних кадрів культури і мистецтв

протягом року

 1. Організувати роботу щодо участі у третьому конкурсі на здобуття Премії Future Generation Art Prize (фонд Віктора Пінчука)

січень 2014

Начальник відділу міжнародних зв’язків                             Вернигора Н.М.