Про бібліотеку

-A A +A

Бібліотека заснована в 1972р. як бібліотека Інституту підвищення кваліфікації працівників культури УРСР. Основними завданнями було створення книжкового фонду для забезпечення навчального процесу слухачів курсів. З 1999р. зі створенням Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв бібліотека стала джерелом інформаційного забезпечення студентів денної та заочної форм навчання, науково-педагогічних працівників, аспірантів, слухачів Інституту післядипломної освіти, співробітників Академії, студентів інших навчальних закладів, науковців та викладачів інших навчальних закладів та установ.

В квітні 2014 р. Бібліотека отримала статус «наукової».

Сучасний стан розвитку бібліотеки характеризується змінами основних пріоритетів її діяльності. До традиційних книжкових зібрань додаються функції інформаційних центрів. Бібліотека прагне поєднати традиційні бібліотечні фонди і сучасні електронні ресурси з метою інформаційного забезпечення потреб студентів і професорсько-викладацького складу Академії.
 
Розвиток Наукової бібліотеки академії передбачає створення залу інформаційно-пошукових систем, що стане осередком для навчальної і наукової роботи не лише студентів і викладачів Академії, а й молодих науковців-аспірантів. магістрів, слухачів інституту післядипломної освіти з різних областей України.
З вересня 2014 р. працює читальний зал Наукової літератури.
 
На наступні роки (2014 – 2020 рр.) ставиться завдання повної інформатизації бібліотечних процесів, що надасть можливість студентам і викладачам використовувати повнотекстові електронні навчальні посібники, а через Інтернет мати доступ до ресурсів інших бібліотек, наукових публікацій, баз даних.
 
Підручники, навчальні посібники, монографії, довідники, періодичні видання залишаються основним джерелом самостійної роботи студентів, тому цілеспрямовано комплектується книжковий фонд новітньою літературою, яка забезпечує інформаційні потреби усіх читачів. Наукова бібліотека має якісно сформовані колекції літератури з історії, філософії, педагогіки, психології, соціології, а особливо цінні фонди літератури з теорії культури, мистецтвознавства, музикознавства, театру, кіно, телебачення, видів і жанрів мистецтв. Нині книжковий фонд складає понад 70 тис. одиниць.
 
Бібліотека має видання вчених, діячів мистецтва і культури з автографами і дарчими посвятами, що сьогодні є раритетами; значний фонд нотних видань, музичних творів на електронних носіях; колекції видань з образотворчого мистецтва, архітектури, ландшафтного дизайну.
 
До послуг читачів – наукові праці викладачів, дисертації і автореферати дисертацій, дипломні, магістерські роботи студентів в читальних залах бібліотеки.
 
Наукова бібліотека НАКККіМ – одна з наймолодших серед бібліотек мистецьких ВНЗ України. Її діяльність як бібліотеки ВНЗ датується часом заснування академії (в 1999 р.), але якісні фонди, професіоналізм працівників, креативність, дозволяють вирішувати актуальні завдання навчально-виховного процесу і наукової діяльності Академії.