Редакційно-видавничий відділ

-A A +A

Гавлитюк Ігор Петрович

Провідний редактор редакційно-видавничого відділу

Адреса: Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 11

Тел. (044) 280 21 93

e-mail: R_V_V_2013@ukr.net

Гавеля Богдан Русланович

Провідний редактор редакційно-видавничого відділу

Адреса: Київ, вул. Лаврська, 9, кор. 11

Тел. (044) 280 21 93

e-mail: R_V_V_2013@ukr.net

 
Редакційно-видавничий відділ проводить наступну роботу:
  • Організаційне забезпечення випуску друкованої наукової продукції Академії (журналів, монографій, наукових збірок та ін.).
  • Здійснення реєстрації наукової продукції Академії у відповідних державних установах.
  • Редагування, вичитування, коректування збірників наукових праць, журналів, монографій та матеріалів конференцій.
  • Макетування періодичних наукових видань і монографій Академії та подання їх до типографії.
  • Планування та підготовка плану наукової роботи в Академії на поточний навчальний рік.
  • Здійснення контролю за науковою роботою факультетів та кафедр відповідно до затвердженого плану наукової роботи Академії на навчальний рік.
  • Організація та проведення наукових конференцій, олімпіад та інших наукових заходів.
  • Підготовка та оформлення документації з метою участі студентів, аспірантів, докторантів, професорсько-викладацького складу, працівників Академії у конкурсах на здобуття грантів, премій.
  • Збір, складання, зведення даних необхідних для поточних звітів з наукової роботи.