Шановні викладачі, аспіранти, студенти!

-A A +A
Міністерство культури України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Інститут мистецтв, кафедра хореографії, Національна спілка хореографів України, Харківська державна академія культури запрошують Вас взяти участь у І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі»,  яка відбудеться 19 травня 2014 р. у м. Києві.
 
Місце проведення: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, вул. Лаврська, 9,  корп.7, актова зала, м. Київ.
 
Адреса оргкомітету: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, вул. Лаврська, 9, корп.7, м. Київ, ауд.13, кафедра хореографії, тел.280-45-57 (координатор – Забредовський Степан Григорович), е-mail: kafedrachoreographyi@mail.ru.
 
Основні тематичні напрямки роботи конференції:
 • Історія та теорія хореографічного мистецтва
 • Сучасні особливості роботи з аматорськими  колективами: народна, сучасна, бальна хореографія
 • Впровадження інноваційних методик та технологій в мистецькій освіті
 • Оптимізація навчально-творчого процесу в хореографічних колективах
 • Хореографічна педагогіка
 
Організація роботи конференції:
19 травня 2014 р.
12.00–13.00  – Реєстрація учасників конференції
13.00–13.30  – Відкриття конференції
13.30–15.00  – Пленарне засідання
15.00–15.30  – Перерва
15.30–17.30  – Секційні засідання
 
Робочі мови конференції: українська, російська.
 
Для участі в конференції необхідно до 30 квітня 2014 р. (включно) подати заявку з інформацією: відомості про автора (П.І.П. (повністю), місце роботи або навчання, посада, науковий ступінь, вчене звання, для аспірантів та студентів (адреса ВНЗ та ПІБ наукового керівника (повністю), контактний телефон, e-mail;тема доповіді, повідомлення.
 
За результатами роботи конференції буде видано збірку матеріалів. 
 
Вимоги до оформлення доповідей (тез) обсягом 5–7 сторінок в електронному та на паперовому варіантах: 
 • WORD, формат А 4, шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5, поля: 20 мм х 20 мм.;
 • у верхньому правому куті – ПІБ автора (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання), місто. Посередині рядка через пробіл подається напівжирним шрифтом назва доповіді (тез) великими літерами;
 • малюнки, таблиці та ін. графічні зображення додається окремим файлом (підпис: мал.1, таб.1) у форматі *.doc.
 • список джерел подається в кінці тексту (не більше 12 назв) в абетковому порядку;
 • посилання в тексті вказуються в квадратних дужках, порядковий номер джерела та сторінка(и) (напр.: [1, с. 23]);
 • аспіранти та студенти подають свої матеріали з візою наукового керівника «Рекомендовано до друку» (адреса ВНЗ та ПІБ наукового керівника (повністю).
 
Витрати на інформаційні та робочі матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конфе-ренції, видання збірника доповідей (тез) здійснюється за кошти організаційного внеску учасників – 50 грн. (для працівників Академії) та 100 грн. (для учасників з України), для студентів – безкоштовно.
 
Витрати, що пов’язані з участю в конференції (проїзд, проживання, харчування) коштом учасників.