200 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка (1814 – 1861), українського поета, художника, мислителя

-A A +A
200 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка (1814 – 1861), українського поета, художника, мислителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Яцюк В. Не забудьте пом'янути..." : Шевченківська листівка як пам'ятка історії та культури 1890–1940. 195–річчю від дня народження присвячується / В. Яцюк. – К. : Криниця, 2008. – 584 с.
 2. Державний музей Т. Г. Шевченка = Государственный музей Т. Г. Шевченко : альбом / авт.-упор.: Л. І. Внучкова, Г. П. Паламарчук, О. І. Паляничко. – К. : Мистецтво, 1989. – 168 с.
 3. Шевченко Т. Мистецька спадщина у чотирьох томах. Т. 3 : Мистецька спадщина 1851–1857 / Т. Шевченко. – К. : АН УРСР, 1964. – 110 с.
 4. Гори мої високії... : каталог творів учасників всеукраїнського пленеру "Тарасова гора–2006". – Канів : [б. в.], 2006.
 5. Реріх і Шевченко: збірник : каталог виставки 2000 – 2001 років, статті та матеріали круглого столу. – К. : Оранта, 2004. – 110с.
 6. Конкорданція поетичних творів Тараса Шевченка=A Conconrdance to the Poetic Works Taras Shevchenko. Т. 1 / ред. й упоряд. : О. Ільницького, Ю. Гавриша. – Edmonton ; Toronto : Canadian Institute of Ukrainian, 2001. – 773 с.
 7. Лавров Д. "Святий Київ наш великий..." / Д. Лавров. – К. : Криниця, 2002. – 152 с.
 8. Шевченко Тарас 1989–2004 : матеріали до бібліографії. – К. : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2005. – 300 с.
 9. Гончарук П. С. Провісники національної ідеї: художньо-історичні нариси про життя і боротьбу української молоді серед. ХІХ ст. (до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка) / П. С. Гончарук. – К. : НАКККіМ, 2014. – 192 с.
 10. Гончарук П. С. Суспільно-політичні та історичні погляди Т. Г. Шевченка до 195-ої річниці від дня народження : монографія / П. С. Гончарук. – К. : ДАКККіМ, 2009. – 232 с.
 11. Чалий М. Життя і твори Тараса Шевченка : ( звід матеріалів до його біографії) / М. Чалий ; пер. з рос., післямова та комент. Валерії Смілянської. – К. : Веселка, 2011. – 263 с.
 12. Шевченко Тарас. Зібрання творів у шести томах. Т. 1 : Поезія 1837–1847 / Т. Шевченко. – Вид. автентичне 1-6 томам "Повного зібрання творів у 12-ти т.". – К. : Наук. думка, 2003. – 784 с.
 13. Шевченко Т. Зібрання творів у шести томах. Т. 2 : Поезія 1847–1861 / Т. Шевченко. – Вид. автентичне 1-6 томам "Повного зібрання творів у 12-ти т.". – К. : Наук. думка, 2003. – 784 с.
 14. Шевченко Т. Зібрання творів у шести томах. Т. 3 : Драматичні твори. Повісті / Т. Шевченко. – Вид. автентичне 1-6 томам "Повного зібрання творів у 12-ти т.". – К. : Наук. думка, 2003. – 592 с.
 15. Шевченко Т. Зібрання творів у шести томах. Т. 4 : Повісті / Т. Шевченко. – Вид. автентичне 1-6 томам "Повного зібрання творів у 12-ти т.". – К. : Наук. думка, 2003. – 600 с.
 16. Шевченко Т. Зібрання творів у шести томах. Т. 5 : Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. "Букварь южнорусский". Записи народної творчості / Т. Шевченко. – Вид. автентичне 1-6 томам "Повного зібрання творів у 12-ти т.". – К. : Наук. думка, 2003. – 496 с.
 17. Шевченко Т. Зібрання творів у шести томах. Т. 6 : Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи, складені Т. Шевченком або за його участю / Т. Шевченко. – Вид. автентичне 1-6 томам "Повного зібрання творів у 12-ти т.". – К. : Наук. думка, 2003. – 632 с.
 18. Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка в Києві : фотопутівник / авт.-упоряд.: О. І. Поляничко, Г. П. Матійко та ін. – К. : Мистецтво, 1979. – 128 с.
 19. Шовкопляс Г. М. За покликом серця: : пам'ятки історії та культури в житті і творчості Т. Г. Шевченка / Г. М. Шовкопляс, І. Г. Шовкопляс. – К. : Наукова думка, 1990. – 168 с.
 20. Белецкий А. И. Тарас Шевченко / А. И. Белецкий, А. И. Дейч. – М. : Просвещение, 1989. – 144 с.
 21. Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів у дванадцяти томах. Т. 3 : Драматичні твори. Повісті / Т. Г. Шевченко ; редкол. Є. П. Кирилюк та ін. – К. : Наукова думка, 1993. – 400 с.
 22. Вічний як народ : сторінки до бібліографії Т. Г. Шевченка : навч. посіб. – К. : Либідь, 1998. – 272 с.
 23. Т. Г. Шевченко. Біографія / В. С. Бородін, Є. П. Кирилюк, В. Л. Смілянська – К. : Наукова думка, 1984. – 556 с.
 24. Дзюба І. М. "Кавказ" Т. Шевченка на тлі непроминального минулого / І. М. Дзюба. – К. : ГСРЛМНМУ, ДБУ для юнацтва, 1996. – 110 с.
 25. Шевченко Т. Щоденник : для середнього та старшого шкільного віку / Т. Шевченко. – К., 2003. – 272 с.
 26. Цвілюк С. А. Історична мудрість Великого Кобзаря. Історизм і соціально-політичний вимір епічних творів Тараса Шевченка / С. А. Цвілюк. – Одеса : Маяк, 2008. – 312 с.
 27. В сім'ї вольній, новій.– К. : Радянський письменник, 1989. – Вип. 5. – 391 с.
 28. Шевченко Т. Твори в 5-ти томах. Т. 5 : Автобіографія. Щоденник. Вибрані листи / Тарас Шевченко. – К. : Дніпро, 1985. – 525 с.
 29. Смілянська В. Л. Структура і смисл : спроба наукової інтерпритації поетичних текстів Тараса Шевченка : монографія / В. Л. Смілянська, Н. П. Чамата. – К. : Вища школа, 2000. – 207 с.
 30. Большаков Л. Н. Повість про вічне життя / Л. Н. Большаков – К. : Веселка, 1990. – 214 с.
 31. Государственный музей Т. Г. Шевченко : фотокнига / авт.-упор.: Л. І. Внучкова та ін. – К. : Мистецтво, 1983. – 143 с.
 32. Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. – К. : Книга, 2010. – 256 с.
 33. Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. – К. : Велес, 2005. – 368 с.
 34. Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. – К. : Дніпро, 1999. – 672 с.
 35. Смілянська В. Л. Біографічна Шевченкіана (1861–1981) / В. Л. Смілянська. – К. : Наукова думка, 1984. – 224 с.
 36. Шевченківські лауреати 1962–2001 : енциклопедичний довідник / авт.-упоряд. М. Г. Лабінський. – К. : Криниця, 2001. – 696 с.
 37. Уварова В. М. Т. Г. Шевченко і Київ / В. М. Уварова. – К., 1962. – 81 с.
 38. Сергієнко Г. Я. Т. Г. Шевченко і Кирило-Мефодієвське товариство / Г. Я. Сергієнко. – К. : Наукова думка, 1983. – 206 с.
 39. Schewchenko T. Ausgewahlte gedichte / T. Schewchenko. – 67 p.
 40. Кодацька Л. Ф. Художня проза Т. Г. Шевченка / Л. Ф. Кодацька. – К. : Наукова думка, 1972. – 327 с.
 41. "Катерина" Т. Г. Шевченка (1842 р.) // Сто навідоміших шедеврів України / О. Ламонова, Т. Романовська, М. Русяєва, В. Рябова. – К., 2004. – С. 453–457.
 42. [Про Т. Г. Шевченка] // Жадько В. Черкащина: універсальна енциклопедія. Документально-публіцистичне, наукове фотоілюстроване історичне видання / В. Жадько. – К., 2010. – С. 986–987.
 43. Автопортрет Т. Шевченка, 1840 // Ілюстрована історія україни / В. М. Литвин, В. А. Смолій, М. І. Шпаковатий. – К., 2001. – С. 132.
 44. Бінусова С. О. Т. Г. Шевченко та його час. Твори із зібрання харківського художнього музею. До 190–річчя від дня народження / С. О. Бінусова // Музейний альманах : наукові матеріали, статті, виступи, спогади, есе. – Х., 2005. – С. 85–88.
 45. Вилегжаніна Т. Національний електронний ресурс "Шевченкіана": створимо разом / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2013. – № 2 (60). – С. 4–5.
 46. Войцехівська І. Зберігаючи заповіти Кобзаря / І. Войцехівська // Історичний календар 2007 / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич. – К., 2007. – С. 240–241.
 47. Геній українського народу Тарас Шевченко (1814 – 1861) // Визначні особистості в історії України : у 2 ч. – К., 2004. – Ч. ІІ. – С. 8–11.
 48. Клочек Г. Д. За Шевченковим святим законом (Про "Холодний Яр" Тараса Шевченка) / Г. Д. Клочек // Проблеми сучасного літературознавства : зб. наук. пр. – Маяк. – Вип. 2. – С. 105–126.
 49. Кожолянко Г. Тарас Шевченко та українська етнографія середини ХІХ століття / Г. Кожолянко // Народна творчість та етнологія. – К., 2013. – № 5. – С. 7–16.
 50. Коцюбинська М. Від бульвару Шевченка, 14 до вул. Грушевського, 4 / М. Коцюбинська // Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України: сторінки історії, 1926–2001. – К., 2003. – С. 496–503.
 51. На Шевченковій землі // Григор'єв Г. Що було, те бачив: спогади / Г. Григор'єв. – К., 1966. – С. 76–82.
 52. Орленко П. Тут зупинилося серце Шевченка / П. Орленко // Історичний календар: наук.-попул. альмонах. – К., 2001. – С. 148–151.
 53. Пам'ятник Т. Г. Шевченку // Київ: парки, площі, вулиці:фотоальбом / Г. Ю. Івакін, М. Кальницький, Ю. В. Павленко, О. Ю. Храмов. – К., 2006. – С. 126.
 54. Пам'ятник Т. Шевченку в центрі Маньківки // Жадько В. О. Маньківщина. Не забуваймо рідного порогу: наук.-краєзнавчий, фотоілюстрований довідник / В. О. Жадько. – К., 2006. – С. 103.
 55. Пам'ятник Т. Шевченку на Валу // Чернігівщина (факти, події, постаті). 200 – літтю Чернігівської губернії та 70 – річчю утворення Чернігівської області присвячується: факти, події, постаті. – Чернігів, 2003. – С. 56.
 56. Пам'ятники Т. Шевченку у світі // Бібліотечна планета. – К., 2013. – №3(61). – С. 22.
 57. Пастернак Н. На вшанування Великого Кобзаря / Н. Пастернак // Культура і життя. – 2014. – № 5 (31 січня). – С. 10.
 58. Пастернак Н. Шевченкіана Станіслава Людкевича / Н. Пастернак // Культура і життя. – 2014.– № 5 (31 січня). – С. 6.
 59. Патык В. И. Шевченко на родине / В. И. Патык // На родной земле: альбом. – М., 1973. – С. 10.
 60. Перше видання "Кобзаря" Т. Шевченка. Фронтиспис, офорт В. Штернберга // Ілюстрована історія україни / В. М. Литвин, В. А. Смолій, М. І. Шпаковатий. – К., 2001. – 221 с.
 61. Перше погруддя Кобзаря // Український історичний календар 95 / за ред. П. П. Толочка. – К., 1994. – С. 50.
 62. Проблема прекрасного в эстетике Т. Г. Шевченко // Пархоменко М. Н. Статьи об украинской литературе / М. Н. Пархоменко. – К., 1986.– С. 50–63.
 63. Радуцький В. Навколо 52 і 53 смалмів із циклу "Псалми Давидові" Т. Шевченка: спроба тлумачення / В. Радуцький // Літературознавство : матеріали ІV конгресу Міжнародної асоціації україністів (Одеса 26–29 серпня 1999р.) / упоряд. і відповід. ред. : О. М. Мишанич. – К., 2000. – Кн. 1. – C. 453–465.
 64. Скиба М. Філософія світла у творчості Т. Шевченка: її композиційне та колористичне витлумачення / М. Скиба // Мистецтвознавство України : зб. наук. пр. – К., 2004. – Вип. 4. – С. 269–276.
 65. Т. Г. Шевченко (1814–1861) // Історія української літератури : в 2 т. / Н. П. Бондарь, О. І. Гончар, М. С. Грицюта та ін. – К., 1987. – Т. 1 : Дожовтнева література. – С. 282–304.
 66. Тарас Шевченко // Видатні постаті в історії України ІХ – ХІХ ст. – К., 2002. – С. 278 – 281.
 67. Тарас Шевченко // Гусєв В. І. Видатні постаті в історії України ІХ–ХІХ ст. : короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети / В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин, Ю. О. Калінцев, О. Г. Сокирко, В. І. Червінський. – К., 2002. – С. 278–281.
 68. Тарас Шевченко // Дзюба І. З криниці літ : у 3 т. Т. 3. / І. Дзюба. – К., 2007. – С. 8–98.
 69. Тарас Шевченко в доме Терещенко // Антиквар. – К., 2013. – №10 (77). – С. 94–97.
 70. Тарасові сліди на Чернігівщині // Чернігівщина краєзнавча:календар 2005.–К., 2004. – С. 143.
 71. Тимошик М. Канадська Шевченкіана митраполита Іларіона / М. Тимошик // Історичний календар. – К., 2003. – С. 158–162.
 72. Харчук Р. Про Тараса Шевченка в незалежній Україні / Р. Харчук // Українська культура. – 2.013. – № 8. – С. 4–5.
 73. Хронологічна канва Шевченкової біографії // Зеров М. Лекцї з історії української літератури (1798–1870) / М. Зеров. – Торонто, 1977. – С. 154–159.
 74. Чердинцева А. Сьогодення Тараса Шевченка // Культура і життя. – 2014. – № 5 (31 січня). – С. 5.
 75. Шевченкіана обласного центру // Грабовецький В. Івано-Франківськ в пам'ятника історії та культури / В. Грабовецький, Б. Гаврилів, Г. Карась. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 71.
 76. Шевченків провулок // Київ. – К., 2013. – № 1. – С. 161–162.
 77. Шевченківський календар // Освіта. – 2014. – № 1–2 (8 – 15 січня). – С. 13.
 78. Шевченко – мастер візії // Освіта. – 2014. – № 1–2 (8 – 15 січня). – С. 13.
 79. Шевченко // Паладій Я. Абетка з історії України / Я. Паладій. – К., 1993. – С. 64.
 80. Шевченко і його роль в консолідації українського народу // Історія української культури : у 5 т. Т. 4. Кн. 1 : Українська культура першої половини ХІХ століття /редкол. : Г. А. Скрипник (голов. ред.). – К., 2008. – С. 37–59.
 81. Шевченко і Києво-Печерська лавра // Освіта. – 2013. – 14–21 серпня. – С. 3
 82. Шевченко і світ // Дзюба І. З криниці літ : у 3 т. Т. 2 / І. Дзюба – К. , 2006. – С. 6–491.
 83. Шевченко Тарас Григорович (1814–1861) – поет, художник, мислитель // Шаров І. 100 видатних імен України / І. Шаров. – К., 1999. – С. 391.
 84. Шевченко Тарас Григорьевич // Харченко Т. Н. 100 знаменитых людей Украины / Т. Н. Харченко. – Харьков, 2004. – С. 479–486.
 85. Тарас Шевченко: альбом. – К. : Мистетво, 1984. – 142 с.
 86. Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів у дванадцяти томах. Т. 7 : Мистецька спадщина: живопис і графіка (1830–1843) / Т. Г. Шевченко. – К. : Наукова думка, 2005. – 504 с.
 87. Т. Г. Шевченко – художник. – К. : Мистецтво, 1980. – 32 откр.
 88. Т. Г. Шевченко – художник. – К. : Мистецтво, 1979. – 15 откр.
 89. Т. Г. Шевченко – художник. – К. : Мистецтво, 1972. – 29 откр.
 90. Т. Г. Шевченко – художник. – К. : Мистецтво, 1978. – 15 откр.
 91. Антонович Д. В. Шевченко – маляр / Д. В. Антонович. – К. : Україна, 2004. – 272 с.
 92. Графіка Т. Г. Шевченко // Історія українського мистецтва : в 6 т. 7 кн. – К., 1966. – Т. 4. Кн. 1 : Мистецтво кінця XVIII – початку ХХст. – С. 207–234.
 93. Єщенко Н. О. Художній простір у ранній поезії Тараса Шевченка (семантико-стилістичний аналіз лекаем на позначення простору) / Н. О. Єщенко // Мова і культура. – К., 2004. – Вип. 7. – Т. VII. Ч. 2 : Художня література в контексті культури. – С. 11–18.
 94. Климчак М. Постать Тараса Шевченка у творчості Василя Кричевського / М. Климчак // Мистецтвознавство України : зб. наук. пр. – К., 2010. – Вип. 11. – С. 23–27.
 95. Майстренко-Вакуленко Ю. Графічна спадщина Тараса Шевченка як чинник мистецької майстерності: погляд на матеріали і техніку виконання / Ю. Майстренко-Вакуленко // Мистецтвознавство України : зб. наук. пр. – К., 2009. – Вип. 10. – С. 29 – 37.
 96. Т. Г. Шевченко і Б. Залеський. Демократичні засади графічного мистецтва середини ХІХ ст. До проблеит художніх взаємин // Федорук О. Перетин знаку : вибрані мистецтвознавчі статті у 3-х книгах. Кн. 3 : Українська культурологія. Історія та теорія мистецтв. Постаті. Народна творчість. Рецензії / О. Федорук. – К., 2008. – С. 155–175.
 97. Т. Г. Шевченко. Автопортрет. 1840–1841 //Українська академія мистецтва : дослідницькі та науково-методичні праці / ред. колег. А. В. Чебикін (відпов. ред.). – К., 2011. – Вип. 18. – С. 446.
 98. Т. Г. Шевченко. Автопортрет. 1860 // Українська графіка ХІ–початку ХХ ст. : альбом. – К., 1994. – С. 166–167.
 99. Тарас Шевченко "Селянська родина" // Степовик Д. Скарби України / Д. Степовик. – К., 1990. – С. 113–120.
 100. Тарас Шевченко. Автопортрет // Степовик Д. Скарби України / Д. Степовик. – К., 1990. – С. 109–120.
 101. Шевченко Т. Г. (1814–1861) Портрет П. О. Закревського // Відроджені шедеври з музейних скарбниць України: каталог виставки з нагоди 70–річчя від дня заснування Національного науково-дослідного реставраціоного центру. – К. , 2008. – C. 57.
 102. Шевченко Тарас Григорович // Художники України: енциклопедичний довідник / авт.-упоряд. М. Г. Лабінський. – К., 2006. – С. 601–603.
 103. Шевченко Тарас Григорович // Шаров І. Ф. Художники України: 100 видатних імен / І. Ф. Шаров. – К. , 2007. – С. 428–438.
ДодатокРозмір
Шевченко виставка 06.03.20144.28 МБ