4 червня 2014 р. на кафедрі мистецтвознавства та експертизи пройшла І Міжнародна науково-практична конференція «Перші наукові читання, присвячені пам’яті професора Олександра Івановича Мінжуліна»

-A A +A
Метою  конференції було вшанування пам’яті відомого діяча культури, професора Мінжуліна О.І., дослідження ряду актуальних питань у галузі мистецтва, реставрації, музеєзнавства та педагогічної справи, введення до наукового обігу нових джерел та матеріалів, обговорення проблем збереження, атрибуції, реставрації та експонування культурних цінностей. 
 
На конференції були розглянуті такі теми: 
 • вшанування пам’яті О.І.Мінжуліна; 
 • сучасні методи реставрації та документальне супроводження;
 • питання атрибуції та експертизи культурних цінностей;
 • музейна та пам’яткоохоронна справа в Україні 
 • проблеми законодавства у сфері колекціонування та антикваріату;
 • практичні та теоретичні питання мистецтвознавства.
 
В роботі Міжнародної конференції взяли участь реставратори, музейні співробітники, викладачі та аспіранти вузів із Санкт-Петербургу (Росія), Стокгольму (Швеція), Феодосії (Крим), Дніпропетровська, Києва, Полтави, Миргорода, Чернігова (Україна) таких організацій, навчальних та освітніх закладів: 
 • Міністерства культури України;
 • Національного музею історії України; 
 • Музею історичних коштовностей України;
 • Національного історико-культурного заповідника Києво-Печерська лавра;
 • Дніпропетровського художнього музею;
 • приватного музею українського живопису м. Дніпропетровська; 
 • Музею історичного культурного надбання «ПЛАТАР»; 
 • Національного заповідника «Софія київська»; 
 • Міжнародного Меморіального фонду Карла Фаберже; 
 • Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв; 
 • Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури; 
 • Миргородського художньо-промислового коледжу ім. М. Гоголя; 
 • Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка; 
 • Чернігівської міської школи мистецтв; 
 • Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії;  
 • Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України; 
 • Феодосійського реставраційно-виставкового центру ЧЦПД;
 • Академії митної служби України (Дніпропетровськ).
 

Читайте також: