ДІАЛОГ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

-A A +A

В умовах культурної різноманітності особливо актуальною постає проблема діалогу метою якого вбачається у множинності жити разом мирно у взаєморозумінні багатокультурного співіснування, розвитку відчуття спільності та причетності. Цій проблемі присвячене дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата культурології Олени Бучковської (науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Ольга Копієвська). Публічний захист дисертації відбувся 29 травня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.850.01 академії.