Житомирський інститут культури і мистецтв

-A A +A
Статус – державний.
Тип – відокремлений структурний підрозділ.
Акредитація – ІV рівень. 
Ліцензія – Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниАГ №582642 від 29.11.2011 р. 
Підпорядкованість – Міністерство культури України. 
Керівник – директор Данчук Леонід Іванович, професор, кандидат мистецтвознавства, народний артист України. 
Адреса – м.Житомир, вул.Черняховського, 12-а. 
Телефони – (0412) 47-33-84 (приймальна директора), 44-81-06 (заступник директора). 
Факс – (0412) 47-33-84. 
Web-сайт - http://dakkkim.at.ua/
Email -  zicanda@i.ua 
Військова кафедра – відсутня. 
Дата заснування – 2000 рік.
 
Уже дванадцять років в Житомирі функціонує Інститут культури і мистецтв – відокремлений структурний підрозділ Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (IV рівня акредитації). Очолює кандидат мистецтвознавства, професор, народний артист України ДАНЧУК ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ.Нині в Житомирському інституті культури і мистецтв навчається близько 500 студентів на очній та заочній формах навчання.
 
Навчальний процес забезпечують:
 • 12 професорів;
 • 26 доцентів та кандидатів наук;
 • 8 народних артисти України;
 • 10 заслужених артистів України
 • та близько 30-ти високопрофесійних фахівців галузі культури і мистецтва міст Києва та Житомира.

В навчальному приміщенні Інституту розміщені: навчальні аудиторії, бібліотека — абонемент та читальний зал, функціонує електронна бібліотека, комп`ютерні  класи, локальна мережа Інтернет  спеціалізовані аудиторії з дизайну, хореографії, музичного мистецтва, театрально-концертний зал. Працює буфет.

Керівництво та професорсько-викладацький склад Інституту знаходяться у постійному пошуку сучасних форм навчання і нових спеціальностей, вишукує можливості поліпшення матеріально-технічної бази через допомогу спонсорів та меценатів.
 
Житомирський інститут культури і мистецтв здійснює освітню підготовку ОКР спеціаліст та бакалавр зі спеціальностей:
 • "Театральне мистецтво"
 • "Музичне мистецтво"
 • "Дизайн"
 • "Документознавство та інформаційна діяльність "
 • "Менеджмент соціокультурної діяльності "
Ліцензія АВ №529983 від 30.07.2010 р.
 
Сертифікат про акредитацію спеціальностей:
 • "Театральне мистецтво" серія НД-ІІ №0640187 від 02.08.2010
 • "Музичне мистецтво" серія НД-ІІ №0640189 від 02.08.2010
 • "Дизайн" серія НД-ІІ №0640188 від 02.08.2010
 • "Документознавство та інформаційна діяльність" серія НД-ІІ №0640186 від 02.08.2010
 
  ПРОВОДИТЬ НАБІР АБІТУРІЄНТІВ НА 2012 РІК НА ДЕННУ ТА ЗАОЧНУ ФОРМИ  НАВЧАННЯ
 
(на базі середньої освіти – 11 класів, на  базі молодшого спеціаліста та бакалавра) на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр та спеціаліст