Кафедра бібліотекознавства та інформаційних комунікацій

-A A +A

Метою освітньої діяльності кафедри єпідготовка висококваліфікованих фахівців для бібліотек різних типів і видів, здатних використовувати інноваційні технології та методики в бібліотечно-інформаційній діяльності.

 

Кафедра бібліотекознавства та інформаційних комунікацій є випусковою та забезпечує навчання студентів за спеціальністю 07.02010201 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія».

 

Робота кафедри зорієнтована на:

 

 • підготовку унікальних і водночас універсальних фахівців, «навігаторів знання», що стануть конкурентоспроможними на ринку праці, зможуть працювати в будь-якій бібліотеці, будь-якій сфері;
 • підготовку фахівців широкого профілю, що ґрунтується на пріоритетах гуманізації інформаційної освіти, орієнтації на загальнолюдські цінності; концепції інтелектуальної свободи та вільного, відкритого доступу до інформації, що є обов’язковою умовою розвитку громадянського суспільства;
 • підготовку фахівців, що будуть володіти сучасними інформаційними технологіями, технологією та методикою згортання й перероблення інформації, оперувати інформаційними масивами, створюватибази даних різноманітних інформаційних ресурсів; добре знатимуть типологію, ринок і рекламу інформаційних продуктів і послуг, основні види баз даних та сітьових ресурсів.

 

Загальні відомості

 

Кафедра на високому професійному рівні забезпечує викладання фахових дисциплін, які підкріплені робочими програмами, навчально-методичними комплексами, посібниками й іншою навчально-методичною літературою.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри це висококваліфіковані та знані в Україні викладачі: кандидати і доктори наук, доценти і професори, що проходили стажування в провідних бібліотеках та вишах Європи і США.

 

Освітні ступені

 • бакалавр
 • спеціаліст
 • друга вища (перепідготовка).

Кар’єрні перспективи

Бібліотечно-інформаційні фахівцізможуть працювати в різних типах бібліотек, музеях, архівах як спеціалісти цифрових бібліотек та електронних ресурсів, бібліотекарі-референти, веб-майстри; у видавничих і книготорговельних організаціях, фірмах; в інформаційних і ресурсних центрах, а також в інформаційно-аналітичних службах при парламенті, різного роду адміністративних, банківських, бізнесових і юридичних структурах (як регіонального, так і державного значення), корпораціях і фірмах, що мають справу з інформацією, тощо та обіймати такі посади:

 • бібліотекознавець, інформаційний маркетолог;
 • бібліограф, інформаційний менеджер;
 • бібліотекознавець, менеджер аналітично-інформаційної діяльності;
 • бібліотекознавець, інформаційний аналітик;
 • референт-аналітик гуманітарного, природничо-наукового, науково-технічного, сільськогосподарського та медичного профілю;
 • бібліотекознавець, менеджер міжнародної інформації.

Умови вступу на навчання

Прийом абітурієнтів здійснюється на 1 курс на основі сертифікатів державного незалежного тестування з предметів:

 • українська мова та література;
 • історія України;
 • іноземна мова.

Для працівників бібліотек, які мають середню спеціальну освіту, і випускників коледжів та училищ культури 2015 року пропонується продовжити навчання з 3-го курсу (2 роки – 4 семестри) для отримання освітнього ступеня бакалавр та – у перспективі – вступити до  магістратури.

Зарахування здійснюється на основі документів про попередню освіту та співбесіди.

Бібліотекарям, які мають вищу, але не фахову бібліотечну освіту (освітній ступінь «спеціаліст», «магістр»), надається унікальний шанс здобути другу вищу професійну бібліотечну освіту: спеціальність «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія», кваліфікація «Менеджмент бібліотечно-інформаційної діяльності» (освітній ступінь «спеціаліст» (перепідготовка) за 1,5 року (3 семестри). Зарахування відбувається за результатами вступного тестування.

 

Форми навчання – денна, заочна.

 

Контактні дані: телефон кафедри (044)254-47-83