Кафедра графічного дизайну і реклами

-A A +A
Кафедра є випускаючою із спеціалізації «Графічний дизайн і реклама». Підготовка ведеться за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Робота кафедри має комплексний характер. Вона забезпечує тестовий відбір абітурієнтів і формує склад перших курсів Інституту за всіма спеціалізаціями. Тестовий відбір носить інноваційний характер, сприяє активній профорієнтації майбутніх студентів. Кафедра є базовою з викладання образотворчих дисциплін, графічного дизайну і реклами. Дисципліни образотворчого циклу складають основу фахової дизайнерської підготовки для всіх спеціалізацій. Студенти першого і другого курсів проходять пленерну практику для закріплення вмінь і навичок набутих під час аудиторних занять.
 
Стратегічний напрямок роботи кафедри - впровадження в навчальний процес новітніх науково-методичних розробок викладачів. Розроблюються концепції підвищення якості підготовки фахівців з графічного дизайну і реклами. Для досягнення цієї мети кафедра протягом трьох років запроваджує інноваційні технології набуття знань і вмінь: дисципліни образотворчого циклу на першому і другому курсах спрямовані на оволодіння академічною художньою майстерністю, а на третьому і четвертому курсах ці дисципліни є розвиваючими в напрямку максимального поєднання їх з майбутнім фахом. Кафедра вважає за необхідне активізувати науково-методичну роботу щодо узгодження методичних принципів з вимогами Болонського процесу, введення стандартизації в дизайн-освіту.
 
Забезпечення навчального процесу
 
Всі навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі, забезпечені навчально-методичними комплексами, методичними вказівками до проведення самостійних і практичних завдань, більшість предметів забезпечено навчальними посібниками і підручниками та іншою літературою, котру можна використовувати у навчальних цілях (наукові монографії, довідники, енциклопедії). Систематично поповнюється бібліотека, методичний кабінет навчальною літературою, відеофільмами на СD носіях, фототека об’єктів індустріальної культури.
Викладачі кафедри мають усталені творчі зв'язки з іншими ВЗО як Києва (Київський національний університет культури і мистецтв, Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Київський національний університет технологій та дизайну, Київський національний університет будівництва і архітектури), так і України ( Харківська держана академія дизайну і мистецтв, Львівська національна академія мистецтв), беруть участь в художніх виставках, займаються громадською роботою. Члени кафедри, переважна більшість яких є членами творчих спілок, влаштовують персональні виставки.
 
Професорсько-викладацький склад кафедри:
 1. Кравченко Наталія Іванівна, завідувач кафедри, доцент, кандидат мистецтвознавства
 2. Базак Марта Іванівна, доцент, заслужений художник України  
 3. Бражнік Олена Владиславівна, доцент, заслужений художник України
 4. Василишина Наталія Анатоліївна, старший викладач
 5. Денисюк Ольга Юріївна, доцент, кандидат мистецтвознавства
 6. Карпенко Ольга Валер’янівна, старший викладач
 7. Кунець Віталій Яковлевич, професор
 8. Лампека Микола Геронтійович, старший викладач
 9. Папета Олена Валеріївна, старший викладач
 10. Паславська Людмила Олександрівна, професор
 11. Родичкіна Олена Іванівна, старший викладач
 12. Сплавник Михайло Степанович, старший викладач
 13. Сьомкін Володимир Васильович, професор, кандидат мистецтвознавства
 14. Ягодкіна Тетяна Генріївна, старший викладач
 
Основні дисципліни, які читають на кафедрі графічного дизайну і реклами (Бакалаври)
 1. Проектування
 2. Рисунок
 3. Живопис
 4. Кольорознавство
 5. Пластична анатомія
 6. Дизайн реклами
 7. Графічні матеріали і техніки
 8. Комп’ютерна графіка
 9. Теорія і методика дизайну
 10. Мистецтво шрифту
 11. Комп’ютерне проектування
 12. Вступ до фаху
 13. Макетування і моделювання упаковки
 14. Фотографія і фотографіка
 15. Основи додрукарської підготовки
 16. Основи поліграфії
 17. Дизайн виставок і ярмарок
 18. Робота в графічних матеріалах
 19. Фірмовий стиль
 20. Основи декоративно-прикладного мистецтва
 21. Навчальна практика
 22. Виробнича практика