Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності

-A A +A

Метою освітньої діяльності кафедри є підготовка нового покоління спеціалістів в галузі документознавства зі знанням іноземної мови та поглибленою підготовкою у сфері документознавчих досліджень за європейськими стандартами, здатних працювати в умовах інтеграції України до світового співтовариства та конкурувати на світовому ринку праці.

Підготовка фахівців з документознавства й інформаційно-аналітичної діяльності здійснюється згідно з державним стандартом, що забезпечує досить високі можливості для працевлаштування випускників.

За час навчання студенти набувають ґрунтовну підготовку у сфері документознавства й управління документацією; інформаційної діяльності й аналізу управлінської інформації; вивчають прийоми та методи наукової експертизи документів; традиційні й інноваційні форми інформаційно-документаційного забезпечення діяльності установ усіх форм власності.

Кафедра є випусковою та забезпечує навчання студентів за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність».

 

Робота кафедри зорієнтована на:

·        підготовку висококваліфікованих фахівців у царині документознавства та управління документацією;

·        інформаційної діяльності та аналізу управлінської інформації; наукової експертиза документів;

·        традиційних та інноваційних форм інформаційно-документаційного забезпечення діяльності установ усіх форм власності.

 

Загальні відомості

Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності створена в лютому 2014 року і є правонаступницею кафедри документальних комунікацій, заснованої 2004 року. Кафедра постійно проводить студентські конференції, олімпіади, здійснює керівництво аспірантами, на високому професійному рівні забезпечує викладання багатьох фахових дисциплін, які забезпечені навчально-методичним матеріалом: робочими програмами, навчально-методичними комплексами, посібниками, рекомендаціями й іншою методичною літературою.

Професорсько-викладацький склад кафедри – це відомі в Україні вчені, автори численних наукових монографій і навчальних посібників, члени Вчених і спеціалізованих вчених рад провідних ВНЗ і науково-дослідницьких установ України, редколегії багатьох наукових фахових видань.

Освітні ступені: «бакалавр», «магістр».

Денна та заочна форми навчання:

Ø  бакалавр – 4 роки

Ø  бакалавр – 2 роки (скорочений термін навчання)

Ø  спеціаліст – 1 рік

Ø  магістр – 1,5 роки

 Скорочений термін навчання на бакалавраті для осіб, які закінчили училища, коледжі, технікуми та мають диплом молодшого спеціаліста з діловодства та споріднених спеціальностей (2 роки, денна та заочна форми навчання).

Основні бази практик студенів кафедри: структурні підрозділи Верховної Ради України, міністерства, обласні та районні державні адміністрації; інститути громадянського суспільства; кадрові структури державних організацій і приватних підприємств, фірм; рекрутингові агенції; вищі навчальні заклади; архівні установи; бібліотеки й музеї.

Кар’єрні перспективи

Випускники можуть працювати:

·        в органах державної влади та місцевого самоврядування;

·        службах документаційного менеджменту підприємств і організацій;

·        бізнес-структурах;

·        рекрутингових агенціях та інших кадрових структурах, тощо.

Вони можуть бути: керівниками бізнес-офісу; керівниками адміністративного апарату; аналітиками управлінської інформації; спеціалістами з питань кадрової роботи; організаторами служб документаційного менеджменту; керівниками службового, комерційного, конфіденційного документно-інформаційного потоку; викладачами фахових дисциплін середніх і вищих навчальних закладів; помічниками керівника підприємства, установи, організацій; референтами; керівниками інформаційних і документаційних структур; начальниками аналітичних відділів; аналітиками-консультантами керівника; фахівцями з організації інформаційного сервісу.

Умови вступу на навчання

Прийом абітурієнтів на перший курс здійснюється на основі сертифікатів державного незалежного тестування з предметів:

·        українська мова та література – профільний предмет;

·        історія України;

·        іноземна мова.

До магістратури зараховуються особи, що мають базову освіту за освітніми ступенями «бакалавр», «спеціаліст» за результатами тестування.

На освітній рівень «спеціаліст» – за результатами випробувань з фахових дисциплін; на освітній ступінь «магістр» – за результатами випробувань з фахових дисциплін та іноземної мови.

Форми навчання – денна, заочна.

Контактні дані: тел. (044)280-60-16

E-mail кафедри: kafedra.diad@gmail.com