Кафедра естрадного виконавства

-A A +A

Метою освітньої діяльності кафедри є підготовка різносторонніх фахівців, які володіють цілим спектром новітніх знань, що дають можливість працювати солістами-вокалістами, артистами академічних та естрадних ансамблів, співаками груп бек-вокалу, керівниками вокальних гуртів; також співпрацювати з різними творчими – продюсерськими, концертними, театральними агенціями, аудіо- та відеозаписувальними компаніями; викладачами фахових дисциплін початкових спеціалізованих навчальних закладів мистецького спрямування, які володіють методикою роботи з дітьми різних вікових категорій. Основними принципами підготовки фахівців є гуманізація освіти, що полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної цінності, розкритті її здібностей і задоволенні різноманітних освітніх і творчих потреб; безперервність освіти, що відкриває можливість для постійного поглиблення фахової підготовки, досягнення цілісності та наступності в навчанні та вихованні; диференціації й індивідуалізації навчально-виховного процесу.

 

Кафедра є випусковою та забезпечує навчання студентів за спеціальністю «Музичне мистецтво», спеціалізацією «Сольний спів» (естрадний, академічний).

Робота кафедри зорієнтована на:

·     організацію навчального процесу з урахуванням сучасних інформаційних технологій;

·     формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення своїх знань;

·     прививання вмінь працювати у сфері організації музичних вистав, концертів;

·     виховання фахівців, що володіють навичками організації концертної та гастрольної діяльності колективів філармонії, музичних і музично-драматичних театрів, аматорських колективів народної творчості;

·     підготовку професіоналів, спроможних здійснювати проведення мистецьких фестивалів, конкурсів, різноманітних проектів.

Загальні відомості

Кафедра естрадного виконавства готує фахівців і дає путівку в життя майбутнім зіркам шоу-бізнесу: солістам-вокалістам, артистам вокальних та інструментальних ансамблів, викладачам фахових дисциплін початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (після отримання диплома освітнього ступеня «бакалавр»), викладачам фахових дисциплін вищих навчальних закладів культури і мистецтв (після отримання диплома освітнього ступеня «спеціаліст» або «магістр»).

Професорсько-викладацький склад кафедри

З 2014 року кафедру очолює професор, народний артист України В.С.Захарченко

Народні артисти України – В. С. Захарченко, Г. Я. Захарченко; Р. О. Бабіч.

Заслужені артисти України – В. М. Кавун , О. В. Лукашова, Л. В. Прохорова.

Заслужені діячі мистецтв – Л. Ф. Бурміцька, С. А. Жовнерчук, М. Ю. Сікора ,  В. І. Степурко.

Кандидати мистецтвознавства – О. Ю. Пономаренко, О. В. Супрун , О. А. Туріна, О. Г. Шевченко.

Лауреати міжнародних конкурсів, доценти – В. Ю. Каменська, В. І. Левко, О. М. Мирошниченко, Н. Ю. Овсяннікова, Н. М. Ткаченко, О. Ю. Сєрова.

Старші викладачі – Я. В. Кваша, В. В. Яцун.

Освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

З метою закріплення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання, а також набуття необхідного для молодого фахівця практичного досвіду для студентів кафедри передбачені педагогічна і виконавська. Практики.

Практика проводиться на обладнаних відповідним чином базах навчальних і культурно-мистецьких закладів:

Національна музична академія України імені П. Чайковського;

Національний академічний оркестр народних інструментів України;

Академічна чоловіча хорова капела імені Л. Ревуцького;

Академічний ансамбль пісні і танцю Державної прикордонної служби України;

Київський коледж культури і мистецтв;

Київське міське відділення Асоціації діячів естрадного мистецтва України.

Студенти кафедри естрадного виконавства також стають учасниками мистецьких заходів, приурочених до різноманітних подій у рамках НАКККіМ, міста та області. Практична підготовка студентів – обов’язкова частина навчального процесу.

Кар’єрні перспективи

Випускники кафедри працюють керівниками вокальних гуртів, викладачами фахових дисциплін у спеціалізованих мистецьких навчальних закладах України, солістами ансамблів, артистами хорових колективів у державних установах України. Багато з них поєднують викладацьку роботу з активною концертною діяльністю, беруть участь у різноманітних Міжнародних і Всеукраїнських фестивалях-конкурсах естрадного мистецтва («Eurovision», «Silver Yantra», «Нова хвиля», «Червона рута», «Слов’янський базар», «Карпатські зорі», «Пісенний сад»), демонструючи високий професійний рівень випускника НАКККіМ.

Умови вступу на навчання

Прийом абітурієнтів на перший курс здійснюється в три етапи:

1) творчий конкурс (фахове випробування та співбесіда);

2) рейтинг сертифікатів загального незалежного оцінювання з предметів: українська мова та література, історія України;

3) рейтинг середнього бала атестата.

Прийом абітурієнтів на другий, третій курс (добір) на основі освітнього ступеню «молодший спеціаліст» здійснюється у два етапи:

1) творчий конкурс (фахове випробування та співбесіда);

2) рейт середнього бала атестата.

Прийом абітурієнтів освітнього ступеню «спеціаліст» на основі диплому «бакалавра» здійснюється у два етапи:

1) тестування з музично-теоретичних дисциплін;

2) рейтинг середнього бала атестата.

Прийом абітурієнтів освітнього рівня «магістр» на основі диплому «бакалавра» або «спеціаліста» здійснюється в три етапи:

1) тестування з іноземної мови;

2) тестування з музично-теоретичних дисциплін;

2) рейтинг середнього бала атестата.

Форми навчання – стаціонарна, заочна.

Контактні дані:

Телефон кафедри: (044) 254-58-23,

E-mail кафедри: estradagolos@mail.ru