Кафедра ландшафтної архітектури

-A A +A

Метою освітньої діяльності кафедри є підготовка високопрофесійних спеціалістів в галузі дизайну із поглибленою підготовкою за напрямами ландшафтної архітектури та дизайну, здатних працювати конкурувати на європейському ринку праці.

 

            Кафедра є випусковою  та забезпечує навчання студентів  за спеціальністю «Дизайн», спеціалізацією «Дизайн ландшафту».

 

Робота кафедри зорієнтована на:

 

·                    підготовку дослідників і практиків, здатних сприяти розробці     новітніх технологій в галузі ландшафтної архітектури і дизайну;

·                   підготовку нового покоління спеціалістів в галузі дизайну, ландшафтного проектування, реконструкції та реставрації об`єктів ландшафтної  архітектури, пам`яток садово-паркового мистецтва, історії та збереження індустріальної спадщини, дизайну міського середовища для самостійного аналізу національних і глобальних проблем і практичного їх застосування;

·                   підготовку високопрофесійних фахівців у галузі ландшафтної архітектури та дизайну, які здатні аналізувати й розробляти дизайнерські рішення та сприяти впровадженню їх у дизайн середовища.

 

Загальні відомості

 

Кафедра на високому професійному рівні забезпечує викладання понад 80 дисциплін, які забезпечені навчально-методичною документацією: робочими програмами, навчально-методичними комплексами, посібниками, вказівками, рекомендаціями та іншою методичною літературою.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри – це знані в Україні вчені з напрямів ландшафтної архітектури і дизайну, комп`ютерного і ландшафтного проектування, паркознавства, декоративного рослинництва – професори: А.В.Кущ, А.Д.Жирнов, В.В.Пушкар, Ю.О.Клименко, Н.В.Коляденко, доценти: В.П.Ієвлева, О.Ф.Бровко, М.Н.Цивін, С.М.Ворошнов, Л.П.Голубєв, С.В. Чирчик та ін., автори наукових монографій і навчальних посібників, члени дизайнерських,  архітектурних і художніх спілок України.

 

Освітні ступені: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

 

Студенти мають можливість проходити начальну та виробничу практику на базі провідних фірм, установ та організацій України.

 

Кар`єрні перспективи:

 

·                   центральні органи виконавчої влади у сфері житлово-комунального та зеленого господарства; міські, районні, обласні, державні адміністрації, неурядові організації;

·                   викладач середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, дослідник у наукових організаціях, інститутах і центрах, дизайнер - проектувальник у проектних інститутах, бюро та спеціалізованих фірмах;

·                   керівник ландшафтно-дизайнерських підрозділів, творчих майстерень, дизайн - студій, фірм тощо;

·                   ландшафтний архітектор спеціалізованих організацій, фірм і підприємств зеленого господарства;

·                   підприємець з питань ландшафтного дизайну, озеленення та благоустрою територій;

·                   менеджер  з дизайну і реклами.

 

Умови вступу на навчання

 

Прийом абітурієнтів здійснюється на 1-й курс на основі сертифікатів державного незалежного тестування з предметів:

·        українська мова та література;

·        історія України;

·        творчий конкурс з дизайну.

 

До магістратури зараховуються особи, що мають базову освіту за освітнім ступенем «бакалавр», «спеціаліст» за дизайнерським напрямом, проходять тестування з іноземної мови та творчий конкурс з дизайну.

 

Форма навчання - денна, заочна.

 

Контактні дані: телефон кафедри: (044) 280-45-54

E-mail кафедри:  in.dizain@ nakkkim.edu.ua