Кафедра менеджменту соціокультурної діяльності та зовнішньокультурних зв'язків

-A A +A

Метою освітньої діяльності кафедри є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, головним фаховим призначенням яких є забезпечення культурних прав і потреб різних соціально-вікових категорій населення, встановлення і реалізація міжкультурного співробітництва та міжкультурного діалогу.

Кафедра менеджменту соціокультурної діяльності та зовнішньокультурних зв'язків є провідною кафедрою Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв з підготовки фахівців із менеджменту соціокультурної діяльності.

Кар’єрні перспективи: міжнародні культурні центри,  соціокультурні інститути  (державної, приватної, комунальної форм власності), органи виконавчої влади у сфері культури, туристичні центри, готельно-ресторанні комплекси, інститути громадянського суспільства, які здійснюють діяльність у сфері культури і мистецтва (фонди, асоціації, творчі спілки тощо).

 

Кафедра є випускаючою та забезпечує навчання студентів за:

 

Галузь знань: 0201 «Культура»;

Напрям підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Освітні ступені: БАКАЛАВР, МАГІСТР

 

БАКАЛАВР  (І курс – денна, заочна форми навчання)

Спеціальність: 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності».

Кваліфікації: «Менеджер зовнішньокультурної діяльності»;

                         «Менеджер індустрії дозвілля (готельна, туристична, рекреаційна діяльність)»;

                         «Менеджер ділового туризму»

 

Конкурсні ЗНО: українська мова та література (базовий рівень),  історія України, іноземна мова.

 

БАКАЛАВР  ІІІ курс, скорочена форма, денна, заочна (на базі диплому молодшого спеціаліста) (тестування з фаху на базі Академіі).

До вступу допускаються абітурієнти, які закінчили освітній ступінь молодший спеціаліст і мають такі кваліфікаційні дипломи: «акторське мистецтво», «естрадно-циркове мистецтво», «кіно-, телемистецтво», «діловодство», «бібліотечна справа», «музичне мистецтво», «народно-художня творчість», «хореографія»,  «образотворче мистецтво», «художнє фотографування», «соціальна робота», «готельне обслуговування», «ресторанне обслуговування», «організація обслуговування населення», «туристичне обслуговування».     

 

МАГІСТР

8.02010601 «Менеджмент соціокультурної діяльності».

Кваліфікація «Магістр з менеджменту зовнішньокультурної діяльності. Викладач фахових дисциплін»;

І курс магістратури – денна, заочна форми навчання (1,5 роки)

(тестування з іноземної мови та з фаху)

         До вступу допускаються абітурієнти, які закінчили ОКР бакалавр, спеціаліст за різними напрямками.

 

Завдання, які сприяють формуванню професійних вмінь

 

Менеджер соціокультурної діяльності повинен володіти комплексом професійно-особистісних якостей, які дозволяють йому здійснювати управлінську, культуротворчу, соціально-орієнтовану, комунікативно-організаторську, інформацйно-просвітницьку, творчо-конструктивну та пошуково-дослідницьку функції.

 

Менеджер соціокультурної діяльності повинен виявити такі вміння:

·        забезпечувати реалізацію культурних прав і свобод громадян;

·        ефективно прогнозувати, планувати та здійснювати цільові програми зовнішнього та внурішнього соціокультурного розвитку;

·        вивчати, узагальнювати, розповсюджувати й запроваджувати кращий  вітчизняний та світовий досвід роботи соціокультурних установ;

·        надавати методичну та практичну допомогу в реалізації соціокультурних ініціатив а практик;

·        залучати різні групи населення в культуроворчий процес;

·        володіти технологією самостійної роботи  з фаховими джерелами,  міжнародно-правовими документами соціокультурного спрямування;

·        виявляти і обґрунтовувати умови підвищення ефективності діяльності соціокультурних установ;

·        здійснювати прогнозну оцінку запровадження ефективних зовнішньокультурних технологій.

 

Характер і зміст підготовки менеджера соціокультурної діяльності дозволяє використовувати отримані знання на таких посадах:

·        керівники міжнародних підрозділів установ культури;

·        керівники підрозділів у сфері культури, дозвілля, відпочинку та рекреаціі;

·        керівники підприємств апарату управління (директор, заступник директора організацій та підприємств у сфері культури і мистецтв);

·        фахівці в галузі маркетингу, фандрайзингу (експерт із зовнішньокультурних питань, фахівець з культурних зв’язків – з громадськістю, менеджер-організатор дозвілля, фахівець з організації корпоративної культури та ділового туризму).

  

Бази практики:

·        Міністерство культури України (різнорівневі підрозділи);

·        Заклади культури і мистецтва України (державної, приватної форм власності);

·        Готельно-ресторанні комплекси України;

·        Посольство США в Україні;

·        Американська бібліотека ім. Віктора Китастого;

·        Австрійський культурний форум;

·        Виставкова федерація України;

·        Гёте – інститут;

·        Туристична палата України;

·        Державне підприємство Національний центр ділового та культурного співробітництва “Український дім”;

·        Державна агенція промоції культури України;

·        Українська бібліотечна Асоціація.

·        Національна екологічна організація Зелений Хрест України (Green Cross Ukraine;

·        Центр Української Культури і Мистецтв.