Кафедра мистецтвознавства та екпертизи

-A A +A

Метою роботи кафедри є впровадження освітньої, методичної й науково-виховної діяльності, здійснення науково-дослідної та науково-технічної практики (лабораторні дослідження), підготовка фахівців нової генерації, що здатні конкурувати на світовому ринку праці в умовах інтеграції України до світового співтовариства.

Кафедра є випусковою за напрямом 0202 «Мистецтво» та забезпечує навчання студентів за спеціальністю «Образотворче мистецтво», спеціалізацією «Мистецтвознавець-експерт», освітній ступінь – бакалавр і спеціалізацією «Мистецтвознавець-експерт, фахівець галерейної справи», освітній ступінь – магістр.

 

Робота кафедри зорієнтована на:

 

·                    створення умов для посиленої співпраці Академії (у межах розширення баз практик) з державними органами, приватними установами та міжнародними організаціями з метою підвищення конкурентоспроможності випускників кафедри на ринку праці;

·                    оптимізацію поєднання освіти з наукою та співпраці з державними, приватним музеями, галереями й аукціонними домами з метою підготовки конкурентоспроможного фахівця для високотехнологічного й інноваційного розвитку країни;

·                    створення умов для самореалізації особистості (студента, що в майбутньому буде професіоналом) і забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.

Загальні відомості

 

Науково-педагогічна діяльність кафедри мистецтвознавства та експертизи забезпечує органічне поєднання теоретичного та практичного потенціалу знань з історії, теорії мистецтв, атрибуції, оцінки, сучасних технологічних методів експертизи культурних цінностей. При кафедрі працює лабораторія «Технології  та експертизи творів мистецтва», дослідна робота у який дає студентам можливість опанувати методи матеріалознавчої експертизи (визначення автентичності художніх творів). У цілому навчальний процес забезпечує високопрофесійний професорсько-викладацький склад, який дозволяє на належному рівні вирішувати завдання з формування соціально активної особистості, становлення громадянської позиції, формування вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в умовах сучасного світового арт-ринку із застосуванням набутих професійних умінь і навичок в їхньому повному обсязі.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри – провідні фахівці галузі, працівники творчих майстерень, художники-реставратори, заслужені діячі культури, колекціонери, розробники авторських методів оцінки творів мистецтва. Викладачі кафедри є кандидатами та докторами мистецтвознавства. Більшість професорсько-викладацького складу є членами Міжнародних творчих спілок, організацій з експертної діяльності, оцінки культурних цінностей,  співробітниками галерейних та аукціонних установ в Україні та за її межами.

 

Освітні ступені: «бакалавр», «магістр». Кафедра мистецтвознавства та експертизи має чинні угоди з базами практик – провідними музеями, мистецькими й експертними центрами (Центр української культури та мистецтва, Національний художній музей України, Експертна служба Міністерства внутрішніх справ України та ін.)

 

Кар’єрні перспективи:

Випускники кафедри мають можливості працевлаштування (ДК 003-2005):

2452.1 – мистецтвознавець (образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво);

1229.6 – головний мистецтвознавець, завідувач музею, виставки, фахівець галерейної справи; 

2452.2 – член колегії (художньо-експертної); 

1210.1 – директор установи (підприємства, організації) культури, директор навчального та навчально-виховного закладу; 

1210.1, 1229.2 – керівник головного управління, начальник, завідувач відділу культури (центральні та місцеві органи державної влади); 

1219 – директор (керівник) малого підприємства у сфері культури, мистецтва;

2431.1 – науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство, типографія);

2431.2 – експерт з комплектування музейного та виставкового фонду (мистецтвознавець-експерт у структурах правоохоронних органів);

 

Умови вступу на навчання

 

Спеціальності:

·                    6.020205 «Образотворче мистецтво», спеціалізація «Мистецтвознавець-експерт», освітній ступінь – «бакалавр» (форма навчання: денна, заочна (4 роки); вступні випробування – конкурсні ЗНО: українська мова та література (базовий рівень),  історія України, тестування з фаху (історія мистецтв);

·                    8.02020501 «Образотворче мистецтво» (за видами), спеціалізація «Мистецтвознавець-експерт, фахівець галерейної справи», освітній ступінь – «магістр» (форма навчання: денна, заочна (1,5 року); вступні випробування – тестування з фаху й іноземна мова; до вступу допускаються абітурієнти, які здобули освітній рівень «бакалавр», «спеціаліст» за різними напрямами.

 

Форма навчання – стаціонарна та заочна.

Контактні дані:

Телефон кафедри: 044–280–65–98;  099–148–51–78;

E-мail кафедри: kafedra-me@ukr.net