Кафедра суспільних наук

-A A +A

Метою освітньої діяльності кафедри є підготовка нового покоління спеціалістів в галузі соціології культури і знанням іноземної мови та поглибленою підготовкою у сфері культурних досліджень за європейськими стандартами, здатних працювати в умовах інтеграції України до світового співтовариства та конкурувати на світовому ринку праці.

Кафедра є випусковою та забезпечує навчання студентів за спеціальністю «Соціологія» із поглибленим знанням іноземної мови.

Робота кафедри зорієнтована на:

– підготовку дослідників, здатних сприяти модернізації української науки і її інтеграції до світового та європейського інтелектуального простору в галузі культури;

– підготовку нового покоління дослідників, здатних використати отримані ними знання в галузі соціології, антропології та теорії культури для самостійного аналізу національних і глобальних проблем і практичного їх застосування у взаємодії із різноманітними структурами державного та приватного секторів;

– підготовку інтелектуалів, здатних критично аналізувати соціальні та культурні процеси та сприяти розвитку культурного простору та популяризації наукового знання в інформаційному середовищі.

Загальні відомості

Кафедра  на  високому професійному рівні забезпечує викладання понад 80 фахових дисциплін, які забезпечені навчально-методичним матеріалом: робочими програмами, навчально-методичними комплексами, посібниками, вказівками та іншою методичною літературою.

Професорсько-викладацький склад кафедри – це знані в Україні вчені, автори численних наукових монографій і навчальних посібників, члени Вчених і спеціалізованих вчених рад провідних вишів і науково-дослідних установ України, редколегій багатьох наукових фахових видань.

Освітньо-кваліфікаційні рівні – «бакалавр», «магістр».

Студенти мають можливість проходити виробничу практику на базі провідних установ та організацій України та Європи.

Кар’єрні перспективи

  • культурний сектор, неурядові організації, міські, районні, обласні державні адміністрації, центральні органи виконавчої влади у сфері культури;
  • викладач соціальних і культурологічних теорій середніх і вищих навчальних закладів, дослідник у наукових інститутах і центрах, спеціаліст, експерт і консультант в установах освіти, культури та соціальної роботи державного та недержавного секторів;
  •  оціолог-аналітик науково-дослідних центрів, приватних і державних закладів, зокрема в пресі, на радіо, телебаченні тощо;
  • спеціаліст з маркетингу, консалтингу та PR приватних фірм і державних закладів;
  • театральний критик, музейний експерт, мистецтвознавець провідних культурологічних видань України.

Умови вступу на навчання

Прийом абітурієнтів здійснюється на 1 курс на основі сертифікатів державного незалежного тестування з предметів:

  • українська мова та література;
  • історія України;
  • математика або іноземна мова.

До магістратури зараховуються особи, що мають базову освіту за освітнім рівнем «бакалавр», «спеціаліст» за соціальним і гуманітарним напрямом, інші проходять тестування із соціології та іноземної мови.

Форма навчання – стаціонарна, заочна

Контактні дані: телефон кафедри: (044) 531-99-81; е-mail кафедри: kfsys@dakkkim.edu.ua