Кафедра теорії, історії культури і музикознавства

-A A +A
Метою освітньої діяльності кафедри є підготовка нового покоління спеціалістів в галузі музикознавства та продюсування культурних і мистецьких проектів зі знанням іноземної мови та поглибленою підготовкою в галузі культурних досліджень за європейськими стандартами, здатних працювати в умовах інтеграції України до світового співтовариства та конкурувати на світовому ринку праці.
Кафедра є випусковою та забезпечує навчання студентів за спеціальністю «Музичне мистецтво» із поглибленим знанням іноземної мови.
Робота кафедри зорієнтована на:
підготовку нового покоління практиків, здатних використати отримані ними знання в галузі музичного продюсування для створення музичних проектів, які сприятимуть популяризації українського мистецтва академічного та неакадемічного спрямування в країні та за кордоном;
підготовку інтелектуалів, здатних критично аналізувати мистецькі й культурні процеси та сприяти розвитку національної культури й популяризації українського академічного та неакадемічного музичного мистецтва у світовому просторі;
підготовку дослідників, здатних сприяти модернізації української науки і її інтеграції до світового та європейського інтелектуального простору в галузі культури та мистецтва.
Загальні відомості
Кафедра на високому професійному рівні забезпечує викладання понад 30 фахових дисциплін, які забезпечені навчально-методичними матеріалами: робочими програмами, навчально-методичними комплексами, посібниками, рекомендаціями й іншою методичною літературою.
Професорсько-викладацький склад кафедри – це знані в Україні вчені, автори численних наукових монографій і навчальних посібників, члени Вчених і спеціалізованих учених рад провідних ВНЗ і науково-дослідних установ України, редколегій багатьох наукових фахових видань.
Освітні ступені: «бакалавр», «магістр».
Студенти мають можливість проходити виробничу практику на базі провідних установ та організацій України та Європи.
Кар’єрні перспективи
керівник музичних проектів, продюсер комерційних і некомерційних (соціальних) музичних проектів академічного та неакадемічного спрямування;
викладач музично-теоретичних дисциплін у середніх і вищих навчальних закладів, дослідник у наукових інститутах і центрах, спеціаліст, експерт і консультант в установах освіти та культури державного й недержавного секторів;
музичний критик у пресі, на радіо, телебаченні тощо, мистецтвознавець провідних наукових і науково-популярних видань України.
Умови вступу на навчання
Прийом абітурієнтів здійснюється на 3 курс на основі повної спеціальної середньої освіти (освітній ступінь «молодший спеціаліст») мистецького напряму.
До магістратури зараховують осіб, що мають базову освіту за освітнім ступенем «бакалавр», «спеціаліст» за мистецьким напрямом, які проходять тестування з дисциплін: музичне мистецтво та іноземна мова.
Форми навчання – денна, заочна.
Контактні дані: телефон кафедри: (044) 531-94-35