Кафедра хореографії

-A A +A

Метою освітньої діяльності кафедри є підготовка фахівців за спеціальністю «Хореографія», яка здійснюється відповідно до суспільних потреб і сучасних тенденцій європейського та світового розвитку культури й мистецтва  для забезпечення галузі хореографічного мистецтва висококваліфікованими кадрами.

 

Робота кафедри зорієнтована на:

–       підготовку нового покоління, що відповідає основним напрямам реформування освіти, піднесення рівня культури, мистецтва в Україні;

–       на гуманізацію освіти, що полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної цінності, розкритті здібностей та задоволенні різноманітних освітніх і творчих потреб, забезпеченні пріоритетності загальнолюдських цінностей;

–       безперервність освіти, що відкриває можливість для постійного поглиблення професійної та фахової підготовки, досягнення цілісності та наступності в навчанні та вихованні;

–       удосконалення системи творчої співпраці фахівця;

–       багатоукладність і варіантність освіти, диференціацію та індивідуалізацію навчально-виховного процесу;

 

Для розвитку хореографічного мистецтва викладачі кафедри хореографії працюють над виконанням таких завдань:

·                     постійне вдосконалення навчальних курсів, зумовлене розвитком різних видів і жанрів хореографічного мистецтва;

·                     створення методичного забезпечення кафедри, написання навчальних посібників, підручників, навчально-методичних комплексів для студентів денної та заочної форм навчання;

·                     участь викладачів і студентів кафедри в науково-творчих конференціях різних рівнів;

·                     проведення майстер-класів;

·                     участь у всеукраїнських та міжнародних творчих проектах.

Загальні відомості

Кафедра хореографії була створена 1999 року. Розпочинала діяльність зі спеціалізацій «Народна хореографія» та «Сучасна хореографія».

На вимогу сьогодення 2009 року була відкрита спеціалізація «Бальна хореографія».

Професорсько-викладацький склад кафедри хореографії – це видатні майстри хореографічного мистецтва: народні, заслужені артисти України, заслужені діячі мистецтв України, заслужені працівники культури України, доценти, професори, автори численних теоретичних праць, навчальних підручників, балетмейстерських постановок в Україні та за кордоном, члени Національної хореографічної спілки України.

 

Освітні рівні – «бакалавр», «магістр».

Форми навчання – денна, заочна.

 

Свій професіоналізм студенти вдосконалюють на базах практики провідних колективів:

1.     Національний  заслужений  академічний  ансамбль  танцю  України  імені П.П. Вірського;

2.     Хореографічна студія при ансамблі імені П.П. Вірського;

3.     Національний заслужений академічний народний хор України імені Г.Г. Верьовки;

4.     Ансамбль пісні і танцю Прикордонної служби України;

5.     Ансамбль пісні і танцю Збройних сил України;

6.     Дитяча школа мистецтв №9;

7.     Дитячо-юнацька хореографічна студія імені М.Коломійця «Щасливе дитинство»;

8.     Навчальний заклад освіти Гімназія «Столиця».

Карєрні перспективи:

         Випускники кафедри хореографії НАКККіМ мають можливість працювати в провідних аматорських і професійних хореографічних колективах України та за її межами (як артисти та керівники); викладати в спеціалізованих середніх і вищих навчальних закладах  загальноосвітніх школах; бути методистами в міських, районних та обласних центрах у галузі хореографії; мають можливість реалізувати себе в науковій сфері.

 

Умови вступу на навчання

Освітній рівень «бакалавр»:

Спеціальність: 6.020202 «Хореографія».

Спеціалізація: «Народна хореографія», «Сучасна хореографія», «Бальна хореографія».

Кваліфікація: балетмейстер-педагог ансамблю народного танцю, балетмейстер-педагог ансамблю сучасного танцю, балетмейстер-педагог ансамблю бального танцю.

Денна форма навчання – 4 роки на базі повної загальної середньої освіти та початкової мистецької освіти (диплом, посвідчення про закінчення школи мистецтв, студії, ліцею).

Заочна форма навчання – 2 роки на базі вищої освіти І та ІІ рівнів акредитації.

 

Для вступу до НАКККіМ необхідно подати сертифікати з навчальних дисциплін: українська мова та література (базовий рівень), історія України. Також проводитиметься творчий іспит.

Абітурієнти, що мають диплом молодшого спеціаліста, складають лише творчий іспит і теоретичне тестування (2 роки навчання).

 

Творчий конкурс складається з практичного показу:

·         елементів класичного танцю (біля станка та на середині залу);

·         елементів народно-сценічного танцю, сучасного танцю  або бального танцю (біля станка та на середині залу);

·         підготовленого хореографічного номера, етюду;

·         етюду-імпровізації на задану тему за завданням членів комісії.

 

Освітній рівень «магістр»

Спеціальність: 8.02020201 «Хореографія».

Кваліфікація: балетмейстер, викладач ВНЗ

Форми навчання – денна та заочна

Термін навчання 1,5 роки, на базі вищої освіти ІІІ, ІV рівнів акредитації.

Контактні дані: телефон кафедри: (044) 280-45-57.

e-mail кафедри: kafedrachoreographyi@mail.ru