Код 40.10.1 Електрична енергія

-A A +A

1. Замовник:

1.1. Найменування:  Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02214142.

1.3. Місцезнаходження: 01015 ,м.Київ, вул.Івана Мазепи ,21 корп.15.

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Шаранданов Павло Тихонович- проректор по АГР, (044) телефон/факс 254-52-37

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство культури України, код за ЄДРПОУ 00013333.

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника:  23.01.2012

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: Електрична енергія. Код 40.10.1

3.2. Кількість товару, вид робіт або послуг: –300 тис. кВт. Електрична енергія. Код 40.10.1 згідно Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 01015, м.Київ, вул.Івана Мазепи,21 корп.15.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: – 2012 рік

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: Публічне акціонерне товариство «Київенерго»

4.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00131305.

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання/реєстрації фізичної особи, телефон,телефакс: Україна, 01001, м. Київ, площа Івана Франка, буд.5 телефон: тел.(044) 239-42-33.

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: відсутність конкуренції на послуги, які можуть бути надані тільки певним виконавцем за відсутності при цьому альтернативи, що відповідає  абз. 2 п.2 статті 39 Закону України №2289-VI «Про здійснення державних закупівель»:

6. Причини та обставини, якими керується Замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника -  підставою для застосування процедури закупівлі у одного учасника є відсутність конкуренції на послуги, які можуть бути надані тільки певним виконавцем -  Публічним акціонерним товариством «Київенерго»

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:

1) Статутні документі ПАТ «Київенерго»( свідоцтво про державну реєстрацію,довідка з ЄДРПОУ,довідка про взяття на облік платника податків,копія статуту)

2) Обліково-звітна документація ПАТ «Київенерго»(звіт про фінансові результати за 9 місяців,звіт про рух грошових коштів за 2010рік, баланс на 30.09.2011р.)

3) Ліцензії НКРЕ на постачання електричної енергії за регульованим тарифом, на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, на виробництво електричної енергії.

4) Інформаційна довідка ПАТ «Київенерго» про досвід роботи на енергоринку  та персонал від 26.10.2011р. № 048-72-14548

5) Довідка «Universal Bank» про відсутність заборгованості ПАТ «Київенерго» за кредитами  від 18.10.2011р. № 1101/10/11

6) Протокол № 3 від 20.01.2012р. проведення переговорів з учасником.

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                                   П.Т.Шаранданов