Код 70.20.1 Послуги зі здавання під найм власної нерухомості

-A A +A
1. Замовник:
1.1. Найменування. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02214142.
1.3. Місцезнаходження. 01015 ,м.Київ, вул.Івана Мазепи, 21 корп.15.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням ко ду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Шаранданов Павло Тихонович- проректор по АГЧ, телефон факс (044) 254-52-37/280-64-68.
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Міністерство культури України, код за ЄДРПОУ 00013333.
2. Джерело фінансування закупівлі. кошти Державного бюджету України.
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування. Послуги зі здавання під найм власної нерухомості. Код 70.20.1
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. 5324кв.м., Послуги з оренди нерухомого майна.
3.3. Місце поставки товарів, проведення робіт чи надання послуг. 01015 ,м.Київ, вул.Івана Мазепи ,21 корп.15.
4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності) http://nakkkim.edu.ua
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу. 22 лютого 2011р. ,«Вісник державних закупівель» № 22/7 (468/7)
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Уповноваженого органу - не передбачено.
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу 22 лютого 2011р. , «Вісник державних закупівель» № 22/7 (468/7).
4.6. Дата оприлюднення відомостей та номер оголошення щодо рішення Уповноваженого органу про погодження або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу; 25 травня 2011р. , «Вісник державних закупівель» № 508
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу. Не оприлюднювалася
4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була опублікована у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Уповноваженого органу -не передбачено.
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 14 лютого 2011р.
6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 18 лютого 2011р.
7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ),
125000 ,00 (Сто двадцять п’ять тисяч гривень)
8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
8.1. Найменування.
8.2. Ідентифікаційний код.
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс.
9. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна (з урахуванням ПДВ) - Договір не укладено.
10. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало мі7pspan style=. Резу льтат проведення процедури закупівлі:/strongсце) - П роцедура закупівлі не відмінялася.
11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.
12. Інша інформація. Процедуру закінчено без результату.
13. Склад комітету конкурсних торгів
Шаранданов П.Т.– голова комітету,
Бойко В.І.- заступник голови комітету,
Новицька О.Л. – член комітету,
Гладкий А.Б.– член комітету,
Степанюк В.І. – член комітету,
Євсев’єв В.М. – відповідальний секретар комітету.
 
Голова комітету з конкурсних торгів,
Проректор з АГЧ Шаранданов П.Т. ______________
(прізвище, ініціали) (підпис)
м.п.