Наукові та навчальні праці в академії

-A A +A

Історія світової культури : підручник / В.А. Сіверс. – НАКККіМ, 2011

 
У підручнику основні теми курсу викладені відповідно до програми підготовки фахівців гуманітарного напряму з дисципліни “Історія світової культури”. Особливістю курсу є розгляд багатого фактичного матеріалу в тісному зв’язку зі світоглядними настановами доби, яка вивчається, особливостями розвитку різних сфер культури в той чи інший період. Кожна з тем курсу супроводжується питаннями для самоперевірки та літературою.