Чернігівський інститут мистецтв та менеджменту культури

-A A +A
Чернігівський інститут мистецтв та менеджменту культури є територіально відокремленим структурним підрозділом Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 
 
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв створена на базі Інституту підвищення кваліфікації працівників культури 1 вересня 1998 р. (Постанова Кабінету Міністрів №1358 від 31 серпня 1998 р. «Про створення у м. Києві Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв») та відповідного наказу Міністерства культури і мистецтв № 395 від 21.09.96 р. З 1985 року академію очолює Чернець Василь Гнатович, доктор філософії (ЮНЕСКО, 1993 р.), професор (1992 р.), заслужений працівник освіти України (2001 р.), член колегії Міністерства культури і туризму України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2005 р.), дійсний член УАН, академік АН Вищої школи України, член Спілки журналістів України. За результатами рейтингу ЮНЕСКО 2009 - 2013 рр. Академія посідає ПЕРШЕ місце серед ВНЗ у галузі культури і мистецтв України.
 
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Статуту Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, наказом Міністерства культури і туризму України від 30.10.2009 року № 947/0/16-09 на базі Чернігівського факультету створено Чернігівський інститут мистецтв та менеджменту культури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (далі ЧІММК НАКККіМ). Указом Президента України від 12.01. 2010 року Академії присвоєно статус  «Національної».
 
Рівень акредитації - ІV
 
Ректор НАКККіМ - заслужений працівник освіти України, дійсний член Української академії наук національного прогресу, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії Академії вищої школи ім. Ярослава Мудрого, член Національної спілки журналістів України, професор В.Г.Чернець.
За сприяння Чернігівської обласної державної адміністрації та Чернігівської обласної ради, Наказом Міністерства культури і туризму України від 06.03.2006 року № 96 створений Чернігівський факультет як структурний підрозділ Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.
 
Інститут очолює заслужений працівник культури України, кандидат історичних наук, професор В.М.Малиневська.
 
За умов зручного регіонального розташування інститут активно співпрацює з базовим навчальним закладом  Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв, Національною музичною академією України ім. П.І.Чайковського,  комунальним закладом «Чернігівський обласний навчально – методичний центр культури і мистецтв», Чернігівським Національним педагогічним університетом ім. Т.Г.Шевченка, Ніжинським Державним педагогічним університетом ім. М.Гоголя, Чернігівським музичним училищем ім. Л.Ревуцького, Чернігівською обласною універсальною бібліотекою ім. В.Г.Короленка, Чернігівським обласним історичним музеєм ім. В.В.Тарновського та іншими провідними закладами освіти і культури.
 
Серед помітних здобутків ЧІММК НАКККіМ варто відзначити  реалізацію спільно з Департаментом культури і туризму, національностей і релігій ОДА освітньо-культурних Програм: «Підвищення кваліфікації працівників закладів культури і мистецтв, педагогічних працівників мистецьких навчальних закладів на 2007-2012 роки» та «Культурно-мистецька освіта Чернігівщини 2007-2012 роки».
 
Серед випускників НАКККіМ заслужені артисти України Володимир Банюк та Алла Соколенко, заслужений діяч мистецтв Юрій Кравчук, заслужені працівники культури Ольга Астафьєва та Юрій Муквич, лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів Олег Дудко, Сергій Сулимовський, Дмитро Селянський, директори ПСМНЗ.
 
Підвищення кваліфікації здійснюється колективом висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, провідних  діячів культури і мистецтва України. З інститутом активно співпрацюють   викладачі НАКККіМ  (м. Київ)  -  фахівці у галузі музикознавства,  професори  В.Я. Редя та  О.В Овчарук, у сфері документознавства, інформаційно-виставкової діяльності та реклами, а також книгознавства й бібліотекознавства. -  Президент Української бібліотечної асоціації, засл. працівник культури України, професор І.О.Шевченко,  професори В.В. Загуменна, Я.О.Хіміч, О.Г.Кириленко, в галузі соціокультурної сфери професори В.К Скнарь, Н.Г. Ашаренкова, викладачі вищих навчальних закладів Чернігова авторитетні спеціалісти:  у галузі міжнародних культурних відносин -  професор М.О.Рудько, культурології та естетики -  доцент Т.В Андрійчук,  психології - доцент В.П.Антипець, народна артистка України Л.В.Роговець, заслужені артисти України  В.М.Кирилюк, І.П.Круш  В.Є.Банюк, заслужені  діячі  мистецтв України  В.М.Суховерський, Ю.Ф.Кравчук, заслужені працівники культури  М.М.Борщ, В.Г.Бойко.
 
З метою поєднання теорії та практичної діяльності процес підвищення кваліфікації організовано на базах культурно-мистецьких закладів та провідних колективів Чернігова, серед яких обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм, музичне училище ім. Л.Ревуцького,  військово-музичний центр, виставкова зала Національної Спілки художників України, музей сучасного мистецтва, Чернігівський обласний художній музей, камерний хор Д.Бортнянського, фольклорний ансамбль «Сіверські клейноди».
 
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ КУЛЬТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
ОГОЛОШУЄ НАБІР НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
 
МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО
 • Музикознавець, викладач фахових дисциплін
 • Хоровий диригент, регент церковного хору
 • Артист-вокаліст, керівник вокального ансамблю, викладач
Освітньо - кваліфікаційний рівень «спеціаліст»:
на базі «молодшого спеціаліста»
заочна форма навчання без сертифікату незалежного тестування
 
ХОРЕОГРАФІЯ
 • Балетмейстер-педагог ансамблю народного танцю
Освітньо - кваліфікаційний рівень «бакалавр»:
на базі загальної середньої освіти денна, заочна форми навчання
на базі «молодшого спеціаліста заочна форма навчання без сертифікату незалежного тестування
 
МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Менеджер зовнішньокультурної діяльності
 • Менеджер індустрії дозвілля
Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»:
на базі загальної середньої освіти денна, заочна форми навчання
на базі «молодшого спеціаліста» заочна форма навчання без сертифікату незалежного тестування
 
ДРУГА ВИЩА ОСВІТА:
 • «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліогрАфія»
 • Менеджер бібліотечно-бібліографічної діяльності
Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
заочна форма навчання
 
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ
 • Менеджер інформаційного та виставкового бізнесу
Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» заочна форма навчання
 
МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО
 • Музикознавець, викладач фахових дисциплін
 • Артист-вокаліст, керівник вокального ансамблю, викладач
 • Музикознавець, керівник проектів (музичних), викладач фахових дисциплін
 • в мистецьких навчальних закладах
Освітньо - кваліфікаційний рівень «спеціаліст» заочна форма навчання
Магістр музикознавства, викладач ВНЗ Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» заочна форма навчання
 
КУЛЬТУРОЛОГІЯ
 • Культуролог, керівник мистецьких проектів, викладач фахових дисциплін, продюсер
Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» заочна форма навчання
 
ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ «БАКАЛАВР» приймаються особи, які мають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти.
 
Абітурієнт допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124.
 
Абітурієнти мають право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2008, 2009, 2010, 2011 роках.НА НАВЧАННЯ ЗА СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ приймаються особи, які мають диплом молодшого спеціаліста.При прийомі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра, спеціаліста, проводяться вступні випробування у формі екзаменів.Для осіб, які вступають на навчання за напрямами підготовки (спеціальностями) галузі знань «Мистецтво», додатково вводиться творчий конкурс — форма вступного випробування, метою якого є перевірка та оцінювання творчих здібностей абітурієнта.
 
НА ЗДОБУТТЯ ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ приймаються особи, які мають диплом бакалавра або спеціаліста.Абітурієнти складають вступні випробування.
Абітурієнти, які вступають на навчання за спеціальностями галузі знань «Мистецтво», складають комплексний іспит з фаху.
 
ПРОВОДИТЬСЯ ДОБІР НА ВСІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
 
Інститут здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України №245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.
 
Термін навчання : бакалавр – 4 роки;
спеціаліст – 1-1,5 роки,
магістр – 1,5 роки.
 
Абітурієнти подають до приймальної комісії такі документи:
 • паспорт (пред'являється) та копію 1,2,11-ї сторінок (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта);
 • копію військового квитка чи приписного свідоцтва;
 • копію документа про освіту та додаток до нього (нотаріально затверджений або оригінал);
 • сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти;
 • медичну довідку за формою 086-У з додатком: довідка про щеплення;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • копію трудової книжки: першу та останню сторінки;
 • шість фотокарток 3x4;
 • шість конвертів з марками
 • папка (паперова із зав'язками)