Історична довідка «Хореографія»

-A A +A
Спеціальність  «Хореографія» була започаткована в 1997 році при кафедрі «Режисури та хореографії» НАКККіМ і  спрямована на підготовку спеціалістів на базі вищої освіти І і ІІ рівнів акредитації. Враховуючи вимоги часу і потреби культурно - мистецького життя суспільства в 1999 році кафедра «Хореографії» стає окремим підрозділом НАКККіМ з спеціальності «Хореографія» зі спеціалізаціями «Народна хореографія» та «Сучасна хореографія». Для підвищення фахового рівня хореографів-практиків, професорсько-викладацький склад постійно вдосконалював навчальні плани, і нині діапазон підготовки майбутніх фахівців значно розширився: створена модель підготовки спеціалістів з 4-річним терміном навчання за освітньо кваліфікаційним рівнем: «бакалавр», та 1,5 роки - «магістр». Впроваджуючи ступеневу освіту в 2002 році з ініціативи НАКККіМ та кафедри хореографії було створено навчальний комплекс у складі НАКККіМ, Дитячої хореографічної школи та хореографічної студії при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім. П. Вірського з підготовки зі спеціальності «Хореографія» (наказ Міністерства культури і мистецтв України № 459 від 29.07.02). Кафедру очолює професор, Народний артист України, лауреат Національної премії  ім.  Т. Г. Шевченка, Герой України  – М. М. Вантух.
 
З метою поєднання теорії з практичною діяльністю створена програма наскрізної практичної підготовки студентів, яка здійснюється на базах практики, серед яких провідні художні колективи, навчальні заклади України:  Національний Заслужений академічний ансамбль танцю України ім. П. П.Вірського, Національний Заслужений Академічний український народний хор ім. Г.Г.Верьовки, Київське державне хореографічне училище, обласні училища культури і мистецтв, дитячі та юнацькі центри творчості, професійні та аматорські хореографічні колективи і т.д. Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових та науково-практичних конференціях як у міжнародних, всеукраїнських так і міжвузівських: Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна на порозі третього тисячоліття: духовність і художньо-естетична культура»; Міжнародна науково-практична конференція «Культурна політика в Україні у контексті світових трансформаційних процесів»; Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан народної хореографії в Україні та перспективи її розвитку»; науково-методичних семінарах та майстер-класах (з українського народно-сценічного танцю –  в США, Філадельфії, штаті Пенсільванія, з сучасного танцю –  на базі Академії, міст Одеси, Дніпропетровська, Києва, Канева). З 2013 р. кафедра хореографії проводить щорічну Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі»
 
Професорсько-викладацький склад кафедри був одним з ініціаторів проведення І – го Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії ім. П. Вірського присвяченого 100-річчю від Дня народження майстра. Викладачі та студенти кафедри беруть активну участь в пропаганді національного хореографічного мистецтва через творчі акції, фестивалі, конкурси, семінари, майстер-класи, що проводить Національна хореографічна спілка України. У 2011 році ансамбль народного танцю «Колоски»   кафедри хореографії  (керівник Коломеєць В. П.) став лауреатом (І місце) у ІІІ – му Всеукраїнському фестивалі-конкурсі народної хореографії ім. П. Вірського. В 2014 році ансамбль народного танцю «Колоски»   кафедри хореографії  (керівник Коломеєць В. П.) став лауреатом (ІІ місце) у ІV – му Всеукраїнському фестивалі-конкурсі народної хореографії ім. П. Вірського
 
Ансамбль сучасного танцю «Леліо» кафедри хореографії (керівник Климчук Л. М.) став лауреатом у 2003 році ІІ місце, 2004 році ІІІ місце у Міжнародному фестивалю танцю народів світу «Веселкова Терпсихора». У 2012 році була здійснена вистава «Казки великого міста» яка була показана в м.Києві.Професорсько-викладацьким складом кафедри виконана значна робота щодо методичного забезпечення навчального процесу. Створені і надруковані збірники робочих програм з усіх дисциплін хореографічної спеціалізації, які є авторськими і розраховані на контингент студентів Академії. За останні роки на кафедрі видано ряд навчальних посібників: Колосок О.П. – «Побудова екзерсису біля станка на основі української народно-сценічної танцювальної лексики», Володько В.Ф. – «Методика викладання народно-сценічного танцю», Колосок О.П. – «Майстри народно-сценічного танцю», Забредовський С.Г. – «Методика роботи з хореографічним колективом», Корисько Н.М., Шалапа С.В. - Навчально-методичний комплекс «Методика роботи з хореографічним колективом», та навчальний посібник; Камін В.О. «Угорський народний танець» (методична розробка) 
 
Сьогодні випускники кафедри хореографії НАКККіМ працюють у провідних професійних та аматорських хореографічних колективах, спеціалізованих середніх та вищих навчальних закладах, що готують фахівців хореографії. Серед випускників кафедри:
  • Народна артистка України, директор-художній керівник Дитячої хореографічної школи при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України  ім. П.Вірського –Вантух В.В.;
  • Заслужений артист України, балетмейстер-репетитор Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. П.Вірського –Коломеєць В.П.;
  • Народна артистка України, балетмейстер-репетитор Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. П.Вірського –Вантух Г. М.;
  • Заслужений артист України, соліст Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. П.Вірського – Туягін В.Ф.
  • Заслужені артисти України:
  • Карпенки Максим та Вікторія;
  • Тележенко Анна;
  • Рубін Микола;
  • Заслужена артистка України, старший викладач НАКККіМ –Петренко Л.Р.;
 
У 2009 році відкрита спеціалізація – «Бальна хореографія» та створено ансамбль бального танцю  «Грація» (керівник Богданова М.В.). Не дивлячись на те, що ансамбль бального танцю існує порівняно недавно та має цілий ряд вагомих здобутків. Колектив відвідав країни Європи та Азії (КНДР, Іспанія, Португалія. Фінляндія, Німеччина, Польща, Австрія) та став учасником Міжнародного фестивалю ім.. Й.Штрауса 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015 рр. Ансамбль бального танцю бере участь в мистецькому житті закладу, міста, країни.Випускники кафедри хореографії НАКККіМ працюють у провідних професійних та аматорських хореографічних колективах, спеціалізованих середніх та вищих навчальних закладах, що готують фахівців хореографії.Налагоджені  зв`язки з Українською діаспорою в країнах  СНД, Європи та Америки. Проводяться семінари та майстер-класи з українського народно-сценічного танцю та сучасної хореографії  на базі Академії, в містах України та в країнах Європи, США. Кафедра «Хореографії» за період існування здійснила випуск фахівців, які своєю творчою працею примножують здобутки видатних майстрів хореографічного мистецтва.