Про Академію

-A A +A
                                                        НАКККІМ - ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЯ !  ПАТРІОТИЗМ !  КУЛЬТУРА !
 
Якісна вища освіта, перепідготовка і підвищення кваліфікації в галузі культури і мистецтв
Рівень акредитації - ІV  
Диплом державного зразка
 

Загальні відомості про Академію

Рік заснування - 0З січня 1970 року. Перша назва Академії - Інститут підвищення кваліфікації працівників культури. З 1 вересня 1998 року Постановою Кабінету Міністрів  № 1358 від 31 серпня 1998 року на базі Інституту створено Державну академію керівних кадрів культури і мистецтв.

З 1985 року Академію очолює Чернець Василь Гнатович, доктор філософії (ЮНЕСКО, 1993 р.), професор (1992 р.), заслужений працівник освіти України (2001 р.), член колегії Міністерства культури України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2005 р.), академік АН Вищої школи України, член Спілки журналістів України, Почесний академік Академії мистецтв України.
 
Ураховуючи загальнодержавне та міжнародне визнання результатів діяльності Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, її вагомий внесок у розвиток національнї освіти та науки указом Президента України В. Ющенка від 12 січня 2010 року № 13/2010 Академії надано статус Національної.Академія за результатами рейтингу ЮНЕСКО 2009-2013 роки посідає Перше місце серед вищих навчальних закладів у галузі культури і мистецтв України.
 
Навчальний процес забезпечують 265 науково-педагогічних працівників:
46 професорів;
82  доценти;
35 докторів наук:
102 кандидати наук.
 
Матеріально-технічна база
 
У шести навчальних корпусах академії розміщуються інформаційно-обчислювальний центр, комп'ютеризовані аудиторії, два інтернет-центри, спеціалізовані аудиторії, бібліотека та читальний зал, де кожен студент може скористатися необхідними матеріалами, підручниками, посібниками відповідно до чинних освітніх стандартів.
 
Академія має власні професійні студії звукозапису та кабельного телебачення, редакційно-видавничий відділ, видавничий комплекс, сучасні хореографічні класи, навчально-наукову виробничу лабораторію сучасних технологій проектування і будівництва ландшафтних об'єктів, лабораторію менеджменту, мультимедійний центр.
 
В Академії навчається близько 3000 студентів, в Інституті післядипломної освіти підвищують кваліфікацію щорічно 3000 керівників і провідних фахівців культури і мистецтв, а також 1200 державних службовців.
 
Регіональні структури: Житомирський інститут мистецтв, Чернігівський інститут мистецтв та менеджменту культури, Рівненський Центр підвищення кваліфікації працівників культури,  Вінницький факультет, Кам’янець-Подільський і Теребовлянський навчально-консультативні пункти.
 
Коротка історична довідка
 
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв створена на базі Інституту підвищення кваліфікації працівників культури 1 вересня 1998 р. (Постанова Кабінету Міністрів України №1358 від 31 серпня 1998 р. "Про створення у м. Києві Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв") та відповідного наказу Міністерства культури і мистецтв № 395 від 21.09.96 р.
 
Створення Академії зумовлено потребою сформувати модель безперервної освіти у сфері культури і мистецтв в Україні.
 
Сьогодні Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв займає одне з провідних місць серед мистецьких закладів, які беруть активну участь у процесі національно-культурного відродження української держави. Академія має сучасну матеріально-технічну базу, всі підрозділи укомплектовані високопрофесійними фахівцями, і це дає підстави вважати її Всеукраїнським навчальним та навчально-методичним центром підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів в галузі культури і мистецтв.
 
За період свого існування в Академії пройшли підвищення кваліфікації та перепідготовку понад 120 тисяч працівників галузі. Нині в Академії навчається три тисячі студентів і щорічно проходять підвищення кваліфікації та перепідготовку понад три тисячі керівних працівників галузі культури і мистецтв та 1200 державних службовців. В Академії навчається понад сто докторантів та аспірантів, діє дві спеціалізовані вчені ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій.
 
Підгрунтя діяльності Академії - єдність трьох компонентів: підготовка, перепідготовка кадрів та підвищення кваліфікації працівників культури і мистецтв. Підготовка та перепідготовка кадрів відбувається згідно з соціальним замовленням та індивідуальними запитами громадян України, підвищення кваліфікації у галузі культури і мистецтв - за державним замовленням.
 
З огляду на різноманітні напрями діяльності Академія, спрямовує свої зусилля на перетворення власної діяльності у провідний центр у системі безперервної освіти працівників культури і мистецтв. На виконання Закону України "Про вищу освіту", Основ законодавства України про культуру Академія забезпечує поглиблення професійних знань та вмінь за основними культурно-мистецькими спеціальностями, здобутими у навчальному закладі, у процесі практичної діяльності, а також одержання нової спеціальності в гуманітарній сфері.
 
В Академії готують різні наукові, навчально-методичні, а також спеціалізовані видання.
 
Проводяться тренінгові семінари із застосування сучасних інформаційних технологій у межах спільного проекту “Hamburg English” (Гамбург, Німеччина). Спільно з посольством Німеччини в Україні впроваджено факультатив “Діалог культур: Україна в міжнародних культурних зв’язках” для студентів спеціальності “Менеджмент соціокультурної діяльності” та цикл лекцій “Німецька культура і культурна політика в епоху глобалізації ”. Спільно з посольством США здійснює програму "Американські лектори" для студентів спеціальності "Менеджер соціокультурної діяльності". Вона була організована в рамках ініціативи "Вікно в Америку".
 
Академія співпрацює в напрямку розвитку і впровадження інноваційних послуг в українських бібліотеках з метою подальшої інтеграції України до всесвітнього інформаційного простору в межах програми «Бібліоміст» (фундація Білла та Мелінди Гейтс спільно з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX)).
 
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, разом з представництвом Європейської комісії в Україні проводить зустрічі на рівні Представництва Ради Європи, що дозволяє виробити практичні навички співпраці, побачити перспективи європейського розвитку.
 
Фахівці Академії є членами міжнародних організацій, зокрема:
  • Міжнародної асоціації ландшафтних архітекторів країн СНД;
  • Гільдії ландшафтних архітекторів України;
  • Європейської асоціації ландшафтних архітекторів в Брюсселі (Бельгія);
  • ICOMOS;
  • Українського національного комітету Міжнародного комітету збереження індустріальної спадщини – TICCIH – Україна;
  • Міжнародної асоціації музичних бібліотек, архівів і документальних центрів (ІАМL) Франкфурт-на-Майні, Німеччина;
  • Міжнародних хорових асоціацій: АСА, Evropa Cantat;
  • Проекту «Менеджер мистецького середовища» (США – Україна);
  • Міжнародного центру «Європейська ініціатива» Львівського ставропігійського університету. Франкфурт-на-Майні, Німеччина.

 

Ліцензія АЕ 636499 від 19.06.2015 року     

  
 
Сертифікат про акредитацію, дійсний до 1 липня 2022 року 
 
В Академії поглиблено вивчаються іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська)  та здійснюється безкоштовно підготовка до міжнародних екзаменів TOEIC, TOEFL, FCE, CAE, CPE, IELTS. За результатами успішного тестування випускники академії разом з дипломом мають можливість отримати сертифікат.