Наука: Новини та подіі

-A A +A

ДІАЛОГ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

В умовах культурної різноманітності особливо актуальною постає проблема діалогу метою якого вбачається у множинності жити разом мирно у взаєморозумінні багатокультурного співіснування, розвитку відчуття спільності та причетності. Цій проблемі присвячене дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата культурології Олени Бучковської (науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Ольга Копієвська).

Науково-практична конференція «КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ КРИМУ ТА ДОНБАСУ: ПИТАННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ, ПОВЕРНЕННЯ, СУПРОВОДУ, ЕКСПЕРТИЗИ, ЗБЕРЕЖЕННЯ, МУЗЕЄФІКАЦІЇ».

4 червня 2015 р. в стінах академії розпочинає свою роботу Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Культурні цінності Криму ТА ДОНБАСУ: питання переміщення, повернення, супроводу, експертизи, ЗБЕРЕЖЕННЯ, музеЄФІКАЦІЇ».Мета конференції полягає в обговоренні широкого кола питань з актуальних проблем музейної практики щодо захисту культурних цінностей в умовах АТО, а також розгляд загальних питань мистецтвознавчої експертизи та оцінки культурних цінностей.

КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УКРАЇНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНСЬКІЙ СРР (1920 – початок 1930-х років)

27 травня 2015 року відбувся міжкафедральний науковий семінар кафедри суспільних наук та кафедри культурології та інноваційних процесів на якому розглянуто дисертаційне дослідження Олександра Ототюка «Культурологічні засади українізаційних процесів в Українській СРР (1920 – початок 1930-х років)» (науковий керівник кандидат історичних наук Віктор Карпов).

ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ

29 травня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.850.01 відбувся публічний захист дисертації Олени Колесник на здобуття наукового ступеня доктора культурології «Художня інтерпретація як феномен культури». Герменевтична тема інтерпретації є однією з центральних у «науках про дух» та набуває особливої актуальності у сучасній культурології.

28 жовтня відбулось засідання Вченої ради НАКККіМ

28 жовтня відбулось чергове засідання Вченої ради,  на якому було обговорено та прийнято рішення з шести питань основної діяльності та організаційної роботи.  Зокрема, з питання підготовки наукових кадрів культури; обговорено інформацію про спільну діяльність адміністрації НАКККіМ, профспілки та студентської  ради та інші.

Щиро вітаємо Вас з початком нового навчального року!

Щиро вітаємо Вас з початком нового навчального року!
Дорогі першокурсники! Шановні викладачі, студенти, співробітники!
 
Щиро вітаємо Вас з початком нового навчального року!

Рада молодих вчених, аспірантів та здобувачів НАКККіМ: перші кроки та перспективи

В Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв утворилась Рада молодих вчених у складі якої є майбутня наукова еліта – аспіранти та здобувачі Академії.