Склад постіних комісій Вченої ради

-A A +A

 Склад постіних комісій Вченої ради

 Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв на 2014 рік

 
 1. Постійна комісія Вченої ради з питань організації навчального процесу
Голова: Бойко В.І., перший проректор з науково-педагогічної роботи
Члени:
 • Демещенко В.В., директор Інституту мистецтв
 • Коваленко О.М., директор Інституту менеджменту
 • Уржунцева С.П., начальник навчальної частини
 • Бугайова О.І., начальник навчально-методичного відділу
 • Ястремська Л.Ю., директор бібліотеки
 • Фоменко О.В., начальник науково-методичного відділу моніторингу і підвищення якості підготовки фахівців
 
 1. Постійна комісія Вченої ради з питань організації наукової роботи
Голова:  Шинкарук В.Д., проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків
Члени:
 • Кузнєцова І.В., вчений секретар
 • Шульгіна В.Д., голова спеціалізованої Вченої ради
 • Литвин С.Х., зав. кафедри суспільних наук 
 • Іванова Н.М., зав. відділу аспірантури – докторантури 
 • Рзаєва Н.С., голова Ради молодих вчених, аспірантів та здобувачів академії
 • Харченко С.В., заст. директора з наукової роботи Інституту менеджменту
 
 1. Постійна комісія Вченої ради з питань виховної роботи в академії
Голова: Ходос Л.В., проректор з профорієнтаційної роботи та громадських зв’язків
Члени:
 • Шалапа С.В., заст. директора Інституту мистецтв і дизайну з виховної роботи
 • Вінічук І.М., заст. директора Інституту менеджменту з виховної роботи
 • Булаєв Д.В., директор Центру виховної та культурно-дозвіллєвої роботи
 • Зубок Я.Ю., голова студентської ради академії
 
 1. Постійна комісія Вченої ради з питань бюджетно-фінансового та перспективного розвитку академії
Голова: Чернець В.Г., ректор
Члени:
 • Бойко В.І., перший проректор з науково-педагогічної роботи
 • Шинкарук В.Д., проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків 
 • Місюра Н.Є., головний бухгалтер – проректор з питань соціально-економічного розвитку
 • Ходос Л.В., проректор з профорієнтаційної роботи та громадських зв’язків
 • Котова Н.С., заст. головного бухгалтера
 • Коваленко О.М., директор Інституту менеджменту
 
 1. Постійна правнича комісія Вченої ради академії (комісія з питань самоврядування академії: розгляд пропозицій щодо Статуту академії, положень про інститути, кафедри та ін.)
Голова: Місюра Н.Є., головний бухгалтер – проректор з питань соціально-економічного розвитку
Члени:
 • Бойко В.І., перший проректор з науково-педагогічної роботи
 • Шинкарук В.Д., проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків
 • Євсев’єв В.М., юрист академії
 • Святненко А.В., голова профкому академії
 • Зубок Я.Ю., голова студентської ради академії
 
 1. Постійна комісія Вченої ради з кадрових питань
Голова: Чернець В.Г., ректор
Члени:
 • Бойко В.І., перший проректор з науково-педагогічної роботи 
 • Шинкарук В.Д., проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків
 • Місюра Н.Є., головний бухгалтер – проректор з питань соціально-економічного розвитку
 • Ходос Л.В., проректор з профорієнтаційної роботи та громадських зв’язків 
 • Шматко Г.П., начальник відділу кадрів 
 • Святненко А.В., голова профкому
 • Євсев’єв В.М., юрист академії
 
 1. Постійна комісія Вченої ради з питань міжнародного співробітництва
Голова: Шинкарук В.Д., проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків
Члени:
 • Шевченко І.О., директор Інституту післядипломної освіти
 • Вернигора Н.М., начальник відділу міжнародних зв’язків
 • Шульгіна В.Д., зав. кафедри теорії, історії культури та музикознавства
 • Копієвська О.Р., координатор проекту ТЕМПУС
 • Скнарь В.К., завідувач кафедри соціокультурних комунікацій та зовнішньо-культурних зв’язків