Студентська рада та студентське наукове товариство

-A A +A
Структура студентської ради
 
Голова СтудРади -  Зубок Яна Юріївна
Зам. Голови СтудРади – Маслюк Марина Олександрівна
Керівник комітету соціального захисту – Радіон Михайлов, Городянко Даша
Керівник комітету інформації – Павленко Ксенія
 
Голова Інституту Мистецтв – Герасимова Тетяна
Голова Інституту Менеджменту – Чечнєв Олексій
Голова Інституту Дизайну – Бурлак Денис
 
Прес-центр
Голова Прес-центру – Маслюк Марина
Фотокореспондент – Городянко Даша
Верстка, дизайн видання – Грачов Паша
Репортер – Курушкіна Тома
Обов'язки старости гуртожитку
 
Обов’язки старости гуртожитку:
 1. Завести журнал для відміток
 2. Слідкувати за наведенням порядку на кухні (в журналі з відмітками ставити оцінку за чергування)
 3. Один раз на тиждень перевіряти порядок у кімнатах (в журналі з відмітками ставити оцінку)
 4. Приймати побажання, скарги і пропозиції проживаючих, та докладати про них Коменданту.
 5. Доповідати про знаходження сторонньої людини у гуртожитку після закриття.( відмічати у журналі)
 6. Розвісити правила користуванням душовою та туалетом.
 7. Прослідкувати за тими, хто приходить до гуртожитку після закриття, щоб вони надали пояснювальну розписку.
 8. Кожного місяця здавати звіт з вищевказаними оцінкам до студентської ради: корп. 7, ауд. 46
 9. Контролювати паління та вживання алкогольних напоїв жителями гуртожитку.
 
Голова СРА Зубок Яна Юріївна
 
Положення про студентський гуртожиток Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
 
Розділ І.Загальні положення
 
1.1. Дане положення встановлює порядок надання житлової площі в студентських гуртожитках Академії, порядок користування цими гуртожитками та їх утримання.
1.2. Студентські гуртожитки Академії визначаються для мешкання студентів інститутів Академії на період навчання, вважаючи на те, де вони проживали до цього.
На вільні місцях в гуртожитках за рішенням керівництва Академії можуть буги поселені мешканці інших категорій.
Студентські гуртожитки знаходяться в підпорядкуванні Академії.
Студентські гуртожитки можуть створюватися в орендованих будинках.
Студентські гуртожитки призначаються:для мешкання одиноких осіб 
Проживання в студентських гуртожитках сторонніх осіб, розміщення підрозділів Університету, а також інших організацій здійснюється з дозволу ректора Академії. 
Заселення гуртожитків здійснюється після створення в них необхідних житлово-побутових умов для мешкання, одержання дозволу санітарно-епідеміологічної служби.
У гуртожитку повинні забезпечуватися необхідні умови для проживання, самостійних занять, відпочинку, занять спортом і фізкультурою, проведення культурно-масової та виховної роботи.
Виховна робота в гуртожитках проводиться Інститутами (дирекціями), студентськими радами і направлена на дотримання зразкового побуту;дотримання мешканцями правил і норм проживання в гуртожитку;забезпечення активного культурного відпочинку мешканців гуртожитку.
1.10. Склад та площі приміщень санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з санітарними правилами утримання гуртожитків..
1.11. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється правилами, затвердженими ректором Академії, погодженими із Студентською радою та профспілкою студентів.
Права та обов'язки працівників гуртожитків визначаються посадовими інструкціями та функціональними обов'язками, які затверджуються керівництвом Академії.
Адміністрація Академії має право приймати студентів на роботу по обслуговуванню, ремонту і експлуатації обладнання гуртожитків, прибиранню і т. п. у відповідності з трудовим законодавством.
 
Розділ II.Надання житлового місця в гуртожитку
 
2.1. Розподіл місць в гуртожитках здійснюється спільно адміністрацією та Студентською радою Академії за погодженням з дирекціями інститутів і затверджується наказом ректора Академії.
2.2. Поселення всіх категорій студентів в студентські гуртожитки здійснюється з 25 серпня по15вересня календарного року.
Поселення студентів в інший час можливо в виключних випадках за поданням дирекцій інститутів (на вільні місця).
Місця в гуртожитках закріплюються за мешканцями на навчальний рік
Переселення студентів дозволяється лише, як виняток, в особливих випадках, з одного гуртожитку в інший - за рішенням Студентської ради та адміністрації Академії , а з однієї кімнати в іншу - за рішенням студентської ради гуртожитку
Списки студентів на мешкання в гуртожитку подаються дирекціями інстититутів  відразу після проведення зарахування студентів до Академії.
На підставі рішення про надання місця в гуртожитку адміністрація Академії укладає угоду з студентом, на проживання в гуртожитку на певний період навчання, комендант видає перепустку до гуртожитку, ці документи є єдиною підставою для проживання на даному житловому місці.
 
Розділ III. Користування житловою площею в гуртожитках
 
Вселення в студентський гуртожиток студентів, здійснюється завідувачем (комендантом) гуртожитку, або працівником, який його замінює.
Особі, яка вселяється в гуртожиток, вказується надане житлове місце, видається ключ від кімнати, і виданій перепустці до гуртожитку, надається необхідний інвентар, білизна.
Мешканець повинен бути ознайомлений з правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку, правилами користування газовими та електроприладами, протипожежної безпеки.
3.7.Мешканці студентського гуртожитка зобов'язані:
 • дбайливо ставитись до власності гуртожитку, приміщень, обладнання та інвентаря;
 • дотримуватись чистоти і порядку в житлових приміщеннях та місцях загального
 • користування, щоденно проводити прибирання в житлових кімнатах, які вони займають ; 
 • економно витрачати електроенергію,газ,воду;
 • своєчасно вносити плату у встановлених розмірах (згідно кошторису розробленого бухгалтеріею та затвердженого ректором Академії)за користування гуртожитком,
 • відшкодовувати заподіяну матеріальну шкоду в відповідальності з діючим законодавством;
 • дотримуватись правил безпеки, пожежної безпеки при користуванні електричними та газовими приладами,
 • не встановлювати без дозволу адміністрації гуртожитку додаткові електроприлади 
 
Примітка: за речі, не здані на зберігання, адміністрація гуртожитку відповідальності не несе.
при виселенні з гуртожитку, а також при тимчасовому виїзді студентів на канікули чи виробничу практику, попереджати коменданта гуртожитку за два дні до події;
 
Розділ ІV.Експлуатація гуртожитку,його утримання та ремонт
 
Експлуатація гуртожитків здійснюється адміністрацією гуртожитків згідно з правилами і нормами експлуатації,ремонту житлового фонду.
Безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитків , організацією побуту мешканців, додержанням встановленого порядку здійснюється проректором Академії з АГЧ.комендантом гуртожитку
Посадові особи зобов'язані:суворо виконувати угоду, укладену з мешканцем гуртожитку;
утримувати приміщення гуртожитків у відповідності з встановленими санітарними правилами;
укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем за діючими “Типовими нормами обладнання гуртожитків меблями та іншим інвентарем”;
забезпечувати мешканців необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для проведення робіт по обслуговуванню та вбиранню гуртожитку і прилеглої території;
своєчасно проводити ремонт гуртожитків, інвентаря, обладнання,прибирання території
надавати мешканцям у гуртожитку необхідні комунально-побутові послуги, приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання і проведення культурно-масових і спортивних заходів;
переселяти в разі необхідності при гострих захворюваннях і відсутності можливості госпіталізації хворих мешканців гуртожитку в ізолятор;
укомплектовувати штати гуртожитків у встановленому порядку обслуговуючим персоналом;
сприяти Студентській раді гуртожитків у розвитку студентського самоврядування, в питаннях праці,побуту і відпочинку мешканців;
здійснювати заходи по покращенню житлових і культурно- побутових умов у гуртожитку, своєчасно вживати заходів по реалізації пропозицій мешканців, інформувати їх про прийняті рішення;
забезпечувати необхідний тепловий режим у всіх приміщеннях у відповідності з встановленими нормами комфортності;
Комендант гуртожитку несе відповідальність за дотримання правил внутрішнього розпорядку всіма мешканцями і обслуговуючим персоналом.
Матеріально-відповідальними особами гуртожитку є: коменданти гуртожитків
своєчасно виселяти студентів, які розірвали відносини з навчальним закладом;
вести облік зауважень і пропозицій мешканців по утриманню гуртожитку та покращенню житлово-побутових умов;
подавати власнику або уповноваженому ним органу навчального закладу пропозиції по покращенню умов мешкання в гуртожитку;
 
РозділV.Самоврядування студентів у гуртожитках
 
5.1. В гуртожитках з числа проживаючих в них студентів, обираються діють органи самоврядування гуртожитках-студентські ради гуртожитків.
5.2. В кожній кімнаті, на кожному поверсі гуртожитку обирається староста, який затверджується студентською радою гуртожитку. Староста кімнати ( поверху) в своїй роботі керується рішеннями Студентської ради  гуртожитку, забезпечує активну участь мешканців в проведенні ремонту житлових кімнаті робіт по устрою території.
Вказівки старости кімнати (поверху), голови студентської ради по дотриманню Правил внутрішнього розпорядку, санітарних правил, техніки безпеки,пожежної безпеки є обов'язковим для виконання всіма проживаючими в кімнаті (поверсі)чи в гуртожитку.
5.3. Кожен студент, крім членів студентських рад, зобов'язаний відпрацювати три години що семестру по благоустрою гуртожитку або території.
Для координації роботи студентських рад гуртожитків діє Студентська рада Академії
Органи самоврядування студентів у гуртожитках керуються в своїй діяльності Конституцією України, чинним законодавством України, Статутом Академії, даним Положенням, Положенням про самоврядування студентів в гуртожитках Академії.
РозділVI.Плата за житло і послуги
Вартість місця проживання у гуртожитку складається з вартості утримання місця проживання та вартості обов'язкових побутових послуг, що надаються мешканцям.
Перелік обов'язкового комплексу побутових послуг встановлюється залежно від комфортності гуртожитку наказом ректора Академії за погодженням з профкомом студентів та Студентською радою.
Плата за користування житлом та послуги здійснюється залежно від їх вартості, і вноситься мешканцями гуртожитків не пізніше 10 числа наступного місяця. Плата за користування гуртожитком стягується із студентів, за весь час проживання і період канікул.
Розділ VII.Виселення із студентських гуртожитків
Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних іcпитах, залишають місце в гуртожитку протягом, трьох діб із дня оголошення результатів іспитів; 
При відрахуванні з навчального закладу (також при його закінченні) громадяни залишають гуртожиток у двотижневий термін від дня ходу відповідного наказу без надання їм іншого житлового приміщення.
У випадках, коли з поважних причин особа не може залишити гуртожиток у відповідний термін, спільним рішенням ректора Академії або уповноваженої ним особи, профспілкового комітету та Студентської ради академії цей термін може бути продовженим.
Виселення мешканців із гуртожитку здійснюється згідно з чинним законодавством України. У випадку порушення угоди на проживання гуртожитку з боку мешканця, він виселяється із гуртожитку, повністю відшкодовує заподіяні збитки, і плата за проживання не повертається.
Зміна власника або уповноваженого ним органу гуртожитку не позбавляє студентів, і проживають у ньому, права користуватися цим гуртожитком, і виселення може бути проведене тільки у порядку,встановленому законодавством.
Розділ VIII. Відповідальність за порушення правил надання житлової площі в гуртожитку,користування гуртожитками та їхутримання
Особи, винні у порушенні правил надання житлової площі в гуртожитку, правил користування гуртожитками та їх утримання, несуть відповідальність відповідно до законодавства України.
 
Директор центру з виховної роботи та культурного дозвілля                       Шевченко І.П.
«Затверджую»
Ректор_________В.Г.Чернець
«____»_______________2011р.
 
Положення
про студентський гуртожиток
Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв